Skrudalienā atklāts Deinstitucionalizācijas projektā izveidotais dienas centrs

Skrudalienā atklāja dienas centru, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja un apstiprināja Latgales plānošanas ...

Latgales reģiona pašvaldību sociālās jomas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgales un Rīgas reģionu

Latgales plānošanas reģions (LPR) deinstitucionalizācijas projekta (DI) ietvaros 2022. gada 6.-7. decembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu 20 esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un plānošanas reģiona pārstāvjiem uz sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām ...

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācija Latgalē” kolektīvs sirsnīgi sveic visus Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā! Esam stipri, lepni un vienoti darbos un garā Latvijai! Latgales plānošanas reģions “Deinstitucionalizācija Latgalē” Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgalē Facebook: @DILatgalē Youtube: @DILatgalē Tālr.: 654 40862