Līdz novembrim izsludina ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas pierobežā

Valdība atbalstījusi ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas-Baltkrievijas pierobežā un deva robežsardzei tiesības pielietot fizisku spēku, lai nekavējoties atgrieztu personas valstī, no kuras tās nelikumīgi šķērsojušas robežu. Ņemot vērā konstatēto Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu un ...

Aicina Latgales NVO pārstāvjus uz diskusiju par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju darbību

2021. gada 1. jūlijs ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai darba devējiem biznesa nozarēs, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jo stājušies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Šīs izmaiņas saistītas ar minimālajām sociālajām iemaksām, ...

Par tendencēm tūrisma nozarē

Daudzu nozaru darbu  būtiski ir skārušas vispasaules pandēmijas “Covid 19” izraisītās sekas, un tūrisma nozare nav izņēmums, kas izjuta pārmaiņu, izaicinājumu un pielāgošanas brīžus. Latgales Tūrisma asociācijas “Ezerzeme” apkopotie dati, liecina ka Latgalē 2020. gadā ...

Aicina NVO sektora pārstāvjus izteikt priekšlikumus par Latgales reģiona turpmākajiem attīstības virzieniem

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apspriešanā. Ar to var iepazīties LPR mājas lapā šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/apspriedes/ Līdz 2021. gada 5. augustam ...