Deinstitucionalizācijas projektā 56 Rēzeknes bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņēmuši 1070 dažādas sociālās rehabilitācijas individuālās nodarbības

Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk DI), tādējādi dodot iespēju Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT) ...