Par tendencēm tūrisma nozarē

Daudzu nozaru darbu  būtiski ir skārušas vispasaules pandēmijas “Covid 19” izraisītās sekas, un tūrisma nozare nav izņēmums, kas izjuta pārmaiņu, izaicinājumu un pielāgošanas brīžus. Latgales Tūrisma asociācijas “Ezerzeme” apkopotie dati, liecina ka Latgalē 2020. gadā ...

Aicina NVO sektora pārstāvjus izteikt priekšlikumus par Latgales reģiona turpmākajiem attīstības virzieniem

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apspriešanā. Ar to var iepazīties LPR mājas lapā šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/apspriedes/ Līdz 2021. gada 5. augustam ...