Remigrācijas projekta pilotpašvaldības

Pilotprakses projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos pašvaldībās.

Pārresoru koordinācijas centra sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) uzdevumā nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” veica pētījumu “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”.Balstoties uz minētā pētījuma rezultātiem un DLC lēmumu, kā pašvaldības remigrācijas pilotprojektu īstenošanai tiek noteiktas:

 • Daugavpils pilsēta
 • Tukuma novads
 • Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads
 • Saldus novads, Skrundas novads
 • Gulbenes novads, Smiltenes novads

Remigrācijas koordinators Daugavpils pašvaldībā: pagaidām šos pienākumus pilda Jolanta Ūzuliņa

e-pasts: jolanta.uzulinadaugavpils.lv


Daugavpils pilsētas pašvaldība ir gatava atbalstīt remigrantu atgriešanos.

2018.gada 13.aprīlī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas darba grupu, lai apzinātu aktuālos remigrācijas jautājumus Daugavpils pašvaldībā, kā arī veicinātu sadarbību ar speciālistiem un sniegtu priekšlikumus remigrācijas jautājumos.

Šobrīd Daugavpils pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem, tostarp arī remigrantiem, sekojošās jomās:

 • Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai:

Katru gadu Daugavpils pilsētas dome rīko grantu programmas “Impulss” konkursu jaunajiem

uzņēmējiem, kurā iespējams saņemt atbalstu līdz 7 000 EUR apmērā. www.daugavpils.lv/lv/176/463/

 • Latviešu valodas apguves nodrošināšana:

Kursu organizētāju un skolotāju mērķis – uzlabot kursanta līmeni par vienu pakāpi augstāk. www.daugavpils.lv/lv/47/read/17321

Pieteikšanās rindas kārtībā Daugavpils pilsētas  izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļā ilze.onzule@ip.daugavpils.lv

 • Pašvaldībā pieejamo aktuālo vakanču apkopojums:

www.daugavpils.lv/lv/24

 • Iespēja nodrošināt ar pašvaldības mājokli:

Pagaidām šādi pašvaldības dzīvokļi ir pieejami pieprasītākajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem, tomēr šo nodrošinājumu varētu piemērot arī remigrantiem. Rindas kārībā jaunajiem speciālistiem ir pieejami pašvaldības dzīvokļi griežoties ar iesniegumu Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā jolanta.cinne@daugavpils.lv

 • Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • Pašvaldībā ir pieejamas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs,

Lai veicinātu remigrācijas pasākumus Daugavpilī, pašvaldība turpmāk plāno izveidot dzīvojamā fonda un nekustamā īpašuma datu bāzi, izplatīt informāciju par atgriešanās iespējām un atbalsta pakalpojumiem Daugavpilī, kā arī rīkot formālas un neformālas tikšanās ar reemigrantiem.

Daugavpils ir viena no 10 Latvijas pilotpašvaldībām, kas piedalās VARAM pilotprojektā “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai”, lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties dzimtenē.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir pieejama atbalsta kontaktpersona remigrācijas jautājumu risināšanai: 

Jolanta Ūzuliņa, Daugavpils pilsētas domes Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītājas p.i.; jolanta.uzulina@daugavpils.lv , +37165476066.