Remigrācijas koordinators

Remigrācijas koordinatora uzdevums ir komunikācija ar potenciālajiem remigrantiem, vajadzību apzināšana un personalizētu piedāvājumu sagatavošana atbilstoši potenciālā remigranta interesēm šādās jomās:

  • Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītības un pirmsskolas izglītības pieejamība, asistentu pieejamība izglītības iestādēs u.c.;
  • Dzīvesvietas (atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekustamo īpašumu apzināšanā);
  • Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzināšana un apkopošana;
  • Citi pakalpojumi vai intereses atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām.

Latgalē remigrācijas koordinatora pienākumus veic Astrīda Leščinska.

Kontaktinformācija:
E-pasts: astrida.lescinskalpr.gov.lv
Tel.: 654 23801

Projekta asistenta pienākumus veic Arnita Aleksejeva

Kontaktinformācija:
E-pasts: arnita.aleksejeva@lpr.gov.lv
Tel.: 654 23801

Zaiga Lāce (ilgstošā prombūtnē).

Kontaktinformācija:
E-pasts: zaiga.lacelpr.gov.lv
Tel.: 654 23801