Projekta ieviešanas grupas sanāksme Utenā

Projekta LLI-050 „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā” (akronīms – WATER JOY) ietvaros 2009.gada 18.decembrī Utenā notika projekta ieviešanas grupas sanāksme.


Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija. Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.

Sanāksmes laikā Latgales plānošanas reģiona projekta koordinatore Tatjana Kozačuka, Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta koordinators Jānis Veips un Utenas apriņķa administrācijas projekta koordinators Leonas Rutkauskas prezentēja projekta ieviešanas rezultātus līdz 2009.gada 18.decembrim.

Latgales tūrisma eksperti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jaunu 7 pārrobežu tūrisma produktu izstrādes gaitu, kā arī prezentēja maršrutus, kas ir izstrādāti Latgales teritorijā ar perspektīvu turpināties Lietuvā.

Sanāksmes dalībnieki apsprieda Baltijas Ezeru Zemes brošūras, kā arī 10 pārrobežu maršrutu karšu izdošanas koncepciju. Mārketinga materiāli tiks izdoti 4 valodās: latviešu – krievu un lietuviešu – angļu. Tika apspriesta arī dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2010” un „Vivatour 2010”.