Latgales vietējais darba seminārs

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros 2009.gada 31.jūlijā viesnīcā Park Hotel “Latgola” notika vietējais darba seminārs.


Seminārā piedalījās Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvji, Latgales tūrisma eksperti, Latgales tūrisma sfēras uzņēmēji, kā arī Ogres rajona TIC direktore Aivita Heniņa, kura iepazīstināja klātesošos ar jaunu un konkurētspējīgu tūrisma produktu veidošanas principiem, paplašinot papildinot savu prezentāciju ar labiem piemēriem “no dzīves”. Semināra sākumā projekta koordinatore Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī kontekstu jaunu tūrisma produktu izstrādei. Kopīgi tika izskatīts Latgales tūrisma portāls turisms.latgale.lv un izstrādāti priekšlikumi portāla uzlabošanai, kuri noteikti tiks ņemti vērā veicot portāla uzlabošanas darbus. Semināra laikā dalībnieki arī diskutēja par portāla vizuālā izskata uzlabošanas nepieciešamību, jo dotajā brīdī portāls vairāk pilda datu bāzes funkciju un noteikti ir jāpiestrādā pie fotogalerijas. Tika izteikts arī viedoklis par GPS koordinātu piešķiršanas nepieciešamību visiem Latgales tūrisma objektiem, kas savukārt atvieglotu objektu sasniedzamību.
Semināra ietvaros tika apspriestas jaunu Latgales tūrisma produktu tēmas, kā arī tika izskatīts jautājums par tūrisma pakalpojumu kvalitāti un kvalitātes kritēriju izstrādāšanas nepieciešamību.

Tatjana Kazočuka,
projekta vadītāja
tel. 654 28111
e-patst. tatjana.kazacuka@latgale.lv