21.10.2010. Projekta vadības komitejas un ieviešanas grupas sanāksmes Līvānos

Tuvojas noslēgumam Latgales plānošanas reģiona projekts WATER JOY „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apgabalā”


Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija, Anikšču rajona pašvaldības administrācija un Utenas rajona pašvaldības administrācija. Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 1581 928,40 EUR, no tiem 1344639,14 EUR – ERAF finansējums un 237289,26 EUR – nacionālais finansējums.

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2010.gada 21.oktobrī Līvānos notika projekta noslēguma Vadības Komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksmes. Sanāksmes laikā projekta vadītāja Tatjana Kozačuka, Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta koordinators Jānis Veips, Anikšču rajona pašvaldības administrācijas koordinatore Vilma Vilkickaite un Utenas rajona pašvaldības administrācijas koordinators Alvydas Grazis prezentēja projekta ieviešanas rezultātus.

Tatjana Kozačuka atzina, ka projekts WATER JOY savā ziņā ir unikāls, jo projekta īstenošanas gaitā ir veikts ļoti daudz izmaiņu un papildinājumu, tika apstiprināti papildus investīciju indikatori uz kopējo summu 257427,55 EUR, tika likvidēts viens no projekta partneriem -Utenas apriņķa vadītāja administrācija un jūnija beigās partnerības līgumu parakstīja 2 jauni projekta partneri – Anikšču rajona pašvaldības administrācija un Utenas rajona pašvaldības administrācija. Bet neskatoties uz visām grūtībām un šķēršļiem, pateicoties apvienotajam tehniskajam sekretariātam, projekta partneriem, tūrisma speciālistiem, visas projekta aktivitātes ir sekmīgi īstenotas un visi plānotie indikatori ir izpildīti.

T.Kozačuka prezentējot projekta rezultātus izklāstīja paveikto tūrisma infrastruktūras labiekārtošanā un mārketinga jomā. Kopumā ir labiekārtotas 22 publiskās atpūtas vietas: 12 vietas Latgalē, 5 – Utenas rajonā un 5 Anikšču rajonā. Tika izstrādāti 11 tehniskie projekti.

Organizēti 4 vietējie semināri: 2009.gada 20.februārī Aglonā, piedalījās 34 cilvēki; 2009.gada 31.jūlijā Daugavpilī, piedalījās 41 cilvēks; 2009.gada 21.augustā Utenā, piedalījās 13 cilvēki; 2009.gada 18.decembrī Utenā, piedalījās 9 cilvēki.

Organizēti 4 pārrobežu semināri: 2009.gada 10.septembrī Latgalē, piedalījās 25 cilvēki no Latgales un 16 no Utenas apriņķa; 2009.gada 21.-22.oktobrī Utenas apriņķī, piedalījās 20 cilvēki no Latgales un 20 no Utenas apriņķa; 2010.gada 22.-23.februārī Anikščos, piedalījās 20 cilvēki no Latgales un 20 no Utenas apriņķa; 2010.gada 27.aprīlī Latgalē, piedalījās 21 cilvēks no Latgales un 19 no Utenas apriņķa.

Izveidoti 14 jauni tūrisma produkti (maršruti): “Baltijas Ezeru zeme gardēžiem” (kulinārā mantojuma vietas un lauku labumi), “Zirgs – veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai” (zirgu izjādes), “Laimes loks – nostāsti un teikas”, “Iepazīsti Baltijas Ezeru zemi caur amatu tradīcijām” (amatniecība), velomaršruts Baltijas ezeru zemē, „Pa Baltijas Ezeru zemes sniegotajiem pakalniem” (ziemas izklaides), „Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie ES robežas” (kultūrvēsture), „Svētceļojumā pa Baltijas Ezeru zemi” (baznīcas, svētvietas), „Izbaudi Baltijas Ezeru zemes veldzējumu!” (ūdens tūrisms), „Tavas zaļās brīvdienas Baltijas Ezeru zemē” (dabas tūrisms), piedzīvojumu tūrisms Baltijas Ezeru zemē, tūrisms Rāznas nacionālajā parkā un Aukštaitijas nacionālajos parkos, „Labsajūta Baltijas Ezeru zemes burvībā” (SPA un veselības tūrisms), tradīciju tūrisms Baltijas Ezeru zemē.

Izdoti sekojoši mārketinga materiāli:

 • brošūra “Divu mēnešu brīvdienas” (3000 eks., LV un LT valodās),
 • brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā”/„Jūsu geriausias poilsis Latgaloje ir Aukštaitijoje” (3000 eks., LV un LT valodās),
 • brošūra „Your Best Holidays in Latgale and Aukštaitija”/„Ваши самые лучшие выходные в Латгалии и Аукштайтии” (3000 eks., ENG un RUS valodās),
 • brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā” (23000 eks., no tiem 3000 eks. – LV valodā, 5000 eks. – LT valodā, 5000 eks. – RUS valodā, 5000 eks. – ENG valodā, 5000 eks. – DE valodā),
 • 2 bilingvālas kartes „Uz ūdens resursiem balstītā atpūta Baltijas Ezeru zemē” (LV– LT valodās, ENG – RUS valodās), katra 10 000 eksemplāru,
 • Utenas apriņķa karte ar informāciju par Aukštaitijas kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem (LV, ENG, LT, RU valodās), katra 1000 eksemplāru,
 • 10 maršrutu kartes 4 valodās (LV/RUS valodās un LT/ENG valodās), katra 1000 eksemplāru:

Latgales reģiona un Utenas apriņķa TIC speciālisti piedalījās “Balttour 2009” (6.-8. februārī) un “Vivatour 2009” (28.02. – 01.03.) izstādēs. Stendu apmeklēja aptuveni 20000 cilvēku. Izstāžu laikā tika izdalītas 3000 brošūras “Divu mēnešu brīvdienas” kopijas, 26200 – žurnāla “Mājas Viesis” kopijas, 7000 dažādas kartes, bukleti u.c. materiāli.

Latgales reģiona un Utenas apriņķa TIC speciālisti piedalījās “Balttour 2010” (5.-7. februārī) un “Vivatour 2010” (26. – 28.februārī) izstādēs. Stendu apmeklēja aptuveni 15000 cilvēku. Izstāžu laikā tika izdalītas brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukštaitijā”/„Jūsu geriausias poilsis Latgaloje ir Aukštaitijoje”, 10 pārrobežu maršrutu kartes, kā arī karte „Uz ūdens resursiem balstītā atpūta Baltijas Ezeru zemē” un citi Latgales reģiona novadu un Utenas apriņķa bukleti un informatīvie materiāli.

2009.gada 1.augustā organizēts ūdens pasākums „Neptūna svētki” Ludzā, Mazā Ludzas ezera piekrastē (Peldu ielā 21). Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 4 000 cilvēku, t.sk. vairāk nekā 500 dažādu sacensību dalībnieki – gan no Ludzas, gan ciemiņi no Balviem, Krāslavas, Rēzeknes, Preiļiem, Līvāniem, Viļakas, Daugavpils, Dagdas, Viļāniem, gan arī sadarbības partneri no Lietuvas, Krievijas, Vācijas, Baltkrievijas. 2009.gada 18.-19. septembrī organizēti starptautiskie Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētki Līvānos. Abu pasākuma norises dienu laikā dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk kā 700 dalībnieki no Līvāniem, kā arī sadarbības partneri no Ludzas, Krāslavas un Kārsavas. 2010. gada 17.jūlijā Krāslavā ar lielu iedzīvotāju un novada viesu atsaucību nosvinēts „Daugavas festivāls” pilsētas svētku ietvaros, kas pulcināja gan novada ļaudis, gan viesus no citām pašvaldībām un kaimiņvalstīm. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 5 000 cilvēku, t.sk. sadarbības partneri no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas. Dažādu veidu sacensībās piedalījās vairāk nekā 400 dažādu sacensību dalībnieki – gan no Krāslavas, gan arī no Līvāniem, Preiļiem, Dagdas, Rēzeknes. 2010.gada 14.augustā organizēts ūdens festivāls „Sudeikiai 2010” Sudeikiu ciematā Utenas rajonā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. 2010.gada 11.septembrī organizēts ūdens festivāls „Regatta 2010” Anikšču rajonā. Festivāla ietvaros tika organizētas dažāda veida sacensības, kurās piedalījās ap 50 komandu no Kauņas, Birzai, Kupiskis un Panevezys pilsētām.

Tika organizēti 5 nacionālās/reģionālās/starptautiskās radio raidījumu seti:
1.sets – Baltijas Ezeru zemes stenda mārketings pirms dalības starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2010”: Latgales Radio (25 reizes + klips), radio Maksimums (25 reizes), Radio Alisa Plus (25 reizes), Radio MIX FM (10 reizes + klips), Latvijas Radio 2 (5 reizes + klips). KOPĀ: 90 reizes + 3 klipi.
2.sets – Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu mārketings pirms 2010.gada tūrisma sezonas: Radio STAR FM (70 promoklipi + promoklipa sagatavošana + 10 konkursi „Zoopastas” programmā). KOPĀ: 80 reizes + 1 klips.
3.sets: Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu mārketings pirms 2010.gada tūrisma sezonas: Radio MIX FM (40 promoklipi + promoklipa sagatavošana, 10 konkursi). KOPĀ: 50 reizes + 1 klips.
4.sets: Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu mārketings pirms 2010.gada ziemas tūrisma sezonas: Radio SWH (80 promoklipi + promoklipa sagatavošana) un Radio SWH Plus (80 promoklipi + promoklipa sagatavošana). KOPĀ: 160 reizes + 2 klipi.
5.sets: Baltijas Ezeru zemes tūrisma piedāvājumu mārketings pirms 2010.gada ziemas tūrisma sezonas: Radio „Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» (20 promoklipi + promoklipa sagatavošana + 5 sludinājumi + 10 konkursi) un Radio «Эльдорадио» Sanktpēterburgā (20 promoklipi + promoklipa sagatavošana + 5 sludinājumi + 10 konkursi). KOPĀ: 70 reizes + 2 klipi.

Tika sagatavota 21 preses relīze par Latgales tūrisma piedāvājumiem nacionālajos, reģionālajos un starptautiskajos medijos: 2009.gadā – 2 relīzes „Lauku avīzē”, 1 relīze avīzē „Balvu Vaduguns”, 1 relīze žurnālā „Ieva”, 1 relīze žurnālā „Ļubļu”, 1 relīze žurnālā „Sestdiena”, 1 relīze žurnālā „Lilit”, 1 relīze žurnālā „Klubs”, 1 relīze žurnālā „Geo”, 1 relīze žurnālā „Patron”, 1 relīze žurnālā „Copes Lietas”. 2010. gadā – 1 relīze „Lauku avīzē”, 2 relīzes Sanktpēterburgas žurnālā „LeVoyageur”, 5 relīzes žurnālā „Sestdiena”, 1 relīze avīzē „Naša Gazeta”, 1 relīze žurnālā «Вояж».

Tika ievietoti baneri par atpūtu Baltijas Ezeru zemē 6 populārākajos interneta portālos: www.inbox.lv, www.one.lv, www.tvnet.lv, www.delfi.ru, www.travelnews.lv, www.travelnews.lt.

Tika nodrošināta Baltijas Ezeru zemes reklāmas izvietošana vidē:

 • reklāma uz auto piekabes Aglonā – 3 dienas (no 2009.gada 13. – 15.augustam);
 • reklāma uz 2 tramvaja vagoniem Daugavpilī (2009.gada septembrī, oktobrī, novembrī);
 • reklāma uz 30 autobusu aizmugures Rīgā (2 nedēļas 2009.gada septembrī);
 • reklāma Sanktpēterburgas (Krievijas Federācija) metro stacijās.

Tika izstrādāti 2 reklāmas sižeti (1 – latviešu valodā, 1- krievu valodā) par Latgales reģiona populārākajiem tūrisma galamērķiem un izvietoti latviešu valodā Latvijas televīzijas LNT kanālā un krievu valodā TV5 kanālā konkursa “Jaunais vilnis” reklāmas pauzēs no 27.07.2010 līdz 02.08.2010.

Apkopojot projekta WATER JOY ietvaros īstenota mārketinga aktivitātes, t.sk. preses relīzes žurnālos, izdotas brošūras un maršrutu kartes, reklāmas izvietošana vidē un internetā, organizēti radio seti un ūdens pasākumi ir jāsecina, ka pateicoties šīm aktivitātēm ir sasniegta aptuveni 3 miljonu liela mērķauditorija.

Māris Bozovičs, Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors, savā prezentācijā uzsvera, ka liela nozīme ir mērķtiecīgai sadarbībai. Tā ir devusi iespējas realizēt daudzus projektus, turklāt ļoti labā kvalitātē. Viņš akcentē, ka šī projekta izstrādes un realizācijas laikā ir izveidojusies laba komanda, kurai var uzticēties un uz kuru var paļauties, tā ir zinoša, mērķtiecīga un pieredzējusi. Un turpmākai sadarbībai tā ir liela priekšrocība. M. Bozovičs atzīmē, ka sadarbības veicināšana ļaus abu valstu pārstāvjiem vienam no otra gūt jaunas idejas un jaunas darba metodes, kā realizēt jau esošās un jaunās idejas. Uzrunas beigās M.Bozovičs visiem pateicās par ieguldīto darbu un veiksmīgo sadarbību.

Sanāksmes noslēgumā Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja un Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs pasniedza pateicības projekta WATER JOY partneriem un projekta vadītājai par ieguldījumu pārrobežu reģiona Baltijas Ezeru zemes attīstīšanā, kā arī Latgales reģiona un Utenas apriņķa tūrisma speciālistiem par ieguldījumu tūrisma attīstības veicināšanā pārrobežu reģionā Baltijas Ezeru zemē projekta WATER JOY ietvaros.