Notika pārrobežu seminārs Latgalē

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” (WATER JOY) ietvaros 2010.gada 27.aprīlī atpūtas bāzē „Obiteļa” notika pārrobežu seminārs, kurā piedalījās Latgales un Utenas apriņķa tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību darbinieki, Latgales un Utenas apriņķa tūrisma uzņēmēji, kopā 40 dalībnieki. Semināra sākumā projekta koordinatore Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kā arī plānotājām aktivitātēm 4.atskaites periodā.


Aina Dzalbe, Krāslavas novada domes projekta koordinatore informēja par to, ka Daugavas Festivāls Krāslavā projekta WATER JOY ietvaros tiks organizēts 17.jūlijā Krāslavas pilsētas svētku ietvaros. Daugavas Festivālā ir plānotas sekojošas aktivitātes: makšķerēšana, amatnieku tirdziņš, sacensības ar laivām pa Daugavu, „piedzīvojumu” trasīte.

Līga Kondrāte, Ludzas TIC vadītāja, iepazīstināja klātesošos ar kvalitātes prasībām lauku tūrisma mītnēm, bet, Inga Keķere, Dagdas novada TIC vadītāja, pastāstīja par mārketinga metodēm tūrisma piedāvājuma uzlabošanai, papildinot savu prezentāciju ar labiem piemēriem “no dzīves”.

Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija.