Aktīvi piedaloties Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētkos, Līvānieši kārtējo reizi apliecinājuši sevi kā sportiska dzīvesveida piekritējus

Šī gada 18.-19.septembrī Līvānu novadā norisinājās vērienīgs pasākums – starptautiskie Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētki. Abu pasākuma norises dienu laikā dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk kā 700 dalībnieki no Līvāniem, kā arī sadarbības partneri no Ludzas, Krāslavas un Kārsavas.


1. pasākuma dienas rītā ikvienam interesentam bija iespēja bez maksas nokārtot eksāmenu un saņemt velosipēdista tiesības, ko izmantoja gandrīz 100 dažāda vecuma iedzīvotāji. Šāda veida akcija Līvānos jau kļuvusi par tradīciju un notiek vairākus gadus pēc kārtas.
Izglītības darbinieku sporta svētkos, kas norisinājās minētā pasākuma ietvaros, piedalījās 10 Līvānu novada izglītības iestāžu komandas, startējot kompleksajā maratonā un vairākās citās disciplīnās– volejbola servēs, olu karos, radošajā konkursā, tūrisma tehnikas stafetē u.c. Kopvērtējumā pirmo vietu guva Jersikas pamatskolas komanda, 2. – Rudzātu internātpamatskolas komanda, bet 3. – Līvānu novada domes komanda.
Savukārt no pārējiem sacensību dalībniekiem (kopumā 6 komandām), uzvaru kompleksajā maratonā ieguva Kārsavas pašvaldības komanda, volejbola servēs– komanda „Jānis Klaužs, Andris Vaivods, Māris Bozovičs”, bet badmintona piespēlēs– Ludzas pašvaldības komanda. Komplekso maratonu, ko veidoja velo kross (8 km) un nobrauciens ar laivu (7,5 km), pasākuma organizatori vērtē kā sarežģītāko un profesionālāko sacensību posmu.
18. septembra galvenais notikums bija Līvānu Aktīvā tūrisma centra atklāšana uz pussalas starp Dubnu un Daugavu. Centrs veidots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam projekta WATER JOY ietvaros. Svinīgi pārgriezt lentu tika aicināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs.
Atsaucību guva arī 2. pasākuma dienas aktivitātes. Līvānu novada sporta veterāni, kas plaši pazīstami ar daudzās Latvijas un pasaules mēroga sacensībās gūtajām uzvarām, šoreiz aktīvi piedalījās līvānieša, LR Saeimas deputāta Jāņa Klauža organizētajā volejbola zibens turnīrā, lai gatavotos kārtējām starptautiskajām sacensībām – Sporta veterānu Eiropas čempionātam volejbolā, kas norisināsies šī gada oktobrī Ēģiptē.
Akcijā „Ritenis pie riteņa Latvijas garākās Rīgas ielas garumā” oficiāli tika reģistrēti 96 dažādu vecuma grupu dalībnieki. Skaitliskā ziņā īpaši izcēlās Līvānu novada domes un Līvānu 1. vidusskolas pārstāvji, kā arī Līvānu novada seniori. Pasākuma organizatori akciju vērtē kā izdevušos un atzīst, ka šī bijusi pirmā reize, bet turpmākajos gados to plānots iedibināt kā tradīciju, velosipēdistu ķēdi ar katru gadu veidojot arvien garāku.
Līdztekus sacensībām, visi interesenti varēja gūt informāciju par dažādiem ar veselīgu dzīvesveidu saistītiem jautājumiem, piedaloties brīvdabas konferencē „Aktīvā atpūta un veselība”, apskatot izstādi vai saņemot informatīvos materiālus. Lai pārliecinātos par drošības jostu nepieciešamību automašīnā, katrs, kas vēlējās, varēja izbaudīt simulētas autoavāriju situācijas. Skatītāji ar interesi vēroja arī velotriāla paraugdemonstrējumus ar „Latvijas Zelta talantu” piedalīšanos.
Īpašu interesi vecāka gadagājuma cilvēku vidū izraisīja nūjošanas skola, kas norisinājās abas svētku dienas un ko vadīja sertificēta nūjošanas instruktore Valentīna Svilāne no Rēzeknes.
Abas svētku dienas dalībnieki varēja cienāties ar organizatoru sarūpētu veselīgu zupu, darbojās arī Zaļā kafejnīca.
Pasākuma mērķis bija popularizēt aktīvo atpūtu un veselīgu dzīvesveidu, kas arī tika sasniegts. Jau izsenis līvānieši bijuši aktīvi, sportiski, un šo svētku laikā to ir kārtējo reizi apliecinājuši. Pasākuma organizatori izsaka pateicību visiem, kas ar savu dalību atbalstījuši pasākuma norisi.
Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētkus organizēja Līvānu novada dome ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadiem projekta WATER JOY finansiālu atbalstu. Projektu koordinē Astērija Vucēna, Līvānu novada domes tūrisma organizatore.