Latgales plānošanas reģions noslēdz finansēšanas līgumu par projekta Water Joy ieviešanu

2009. gada 28.janvārī Latgales plānošanas reģions noslēdza finansēšanas līgumu ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā/ akronīms Water Joy” ieviešanu.
Projekts tiek ieviests sadarbībā starp vadošo partneri Latgales plānošanas reģionu un projekta partneriem – biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra” (Latvija) un Utenas apgabala vadītāja administrāciju (Lietuva) ar mērķi dažādot tūrisma produktus un sekmēt ekonomiska rakstura labumus, nodrošinot investīcijas ūdens tūrisma infrastruktūrā un pieejamībā, kā arī veikt aktīvus mārketinga pasākumus (t.sk. dalība izstādēs, reklāmas kampaņas utt.), tādējādi nodrošinot atbalstu Latgales un Utenas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem.
Projekta ieviešanā tiek aktīvi iesaistītas 7 Latgales plānošanas reģiona un 3 Utenas apgabala pašvaldības, to tūrisma informācijas centri un punkti, tūrisma eksperti un speciālisti, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kā arī paši tūristi un rekreanti.
Projekta ieviešana tika uzsākta 2009. gada 7. janvārī un ilgs 24 mēnešus, t.i. līdz 2011. gada 6. janvārim. Šajā laikā tiks labiekārtotas 19 sabiedriskās atpūtas vietas Latgalē un Utenā (uzstādīti soliņi, galdi, ģērbtuves, biotualetes, informatīvie stendi, iekārtoti spēļu laukumi, ugunskura vietas, laivu piestātnes, signālbojas, iegādāta glābšanas motorlaiva, ierīkotas automašīnu stāvvietas, divriteņu novietnes, rekonstruēts 1 tūrisma centrs u.c.); nodrošināta tehniskās dokumentācijas izstrāde 11 publiski pieejamām vietām; radīti 10 jauni ūdens tūrisma produkti; organizēti 4 mācību un pieredzes apmaiņas semināri; organizētas 4 tūrisma produktu attīstības darbnīcas; izdotas kartes latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodās; nodrošināta līdzdalība starptautiskajās tūrisms izstādēs Balttour un Vivatour; organizēta virkne citu mārketinga pasākumu.
Šobrīd notiek aktīva gatavošanās starptautiskajai tūrisma izstādei Balttour 2009. Latgales tūrisma pakalpojumu sniedzēji izstrādā Latgales kopējā stenda koncepciju, stenda vizuālo noformējumu, aprīkojumu, kas būtu ērts strādājot ar apmeklētājiem u.c. Stenda kopējais laukums šogad būs 80 m² un tajā būs izdalītas 12 darba vietas, kurās izvietosies Latgales TIC, kā arī vairāki reģiona uzņēmēji un amatnieki.
Ar plašāku informāciju par projektu var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, kā arī pa tālruņa numuru +371 654 28111 (Inese Kursīte).

Sagatavoja Guna Kornijenko
Tel: 6 54 28111, e-pasts: guna.kornijenko@latgale.lv