Iepazināmies ar Tematiskajiem ciemiem Varenā un Polijā

No 12. jūnija līdz 16. jūnijam projekta VILLAGE HERITAGE dalībnieki – 15 tematisko ciemu pārstāvji un pašvaldību koordinatori no Latgales kopā ar Lietuvas tematisko ciemu pārstāvjiem un koordinatoriem devās piecu dienu mācību braucienā uz Varenu Lietuvā un Sianovas rajonu Polijā. Mācību braucienu organizēja projekta vadošais partneris Ignalinas Atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra. Mācību brauciena mērķis bija gūt pieredzi, kā radīt interesantus piedāvājumus, piesaistīt tūristus un strādāt Tematiskajā ciemā.


Brauciena galamērķis bija Sianovas rajons Polijā, kurā šobrīd ir izveidoti un darbojas pieci Tematiskie ciemi: Dabrova – Veselīga dzīvesveida ciems, Iviecino – Pasaules gala ciems, Paproty – Labirintu ciems, Podgorki – Pasaku un velosipēdu ciems un Sierakovo – Hobitu ciems. Tā kā šis Polijas reģions ir vājāk attīstīts, tad pašvaldība, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji meklē oriģinālus risinājumus, lai nopelnītu. Jāatzīst, ka ļoti liels atbalsts Tematisko ciemu darbībai mazajos ciemos ir nevalstiskās organizācijas, kuras palīdz darboties mazajām lauku skolām un pārņem savā rīcībā slēgto skolu telpas, kuras vairākos ciemos arī ir Tematiskā ciema idejiskais centrs. Polijas tematisko ciemu galvenā mērķauditorija ir bērni, tāpēc ciemos ir izveidotas dažādas atrakcijas, izglītojošās rotaļas un radošās darbnīcas.

Brauciena dalībniekiem bija iespēja tikties ar tematisko ciemu attīstīšanas ekspertu Dr. Albertu Idziak un Sianovas pašvaldības pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar tematisko ciemu idejas pirmsākumiem, skaidroja, kā nonākt līdz šādam tūrisma produktam, kā strādāt ar ciemu iedzīvotājiem, lai tos iesaistītu ideju realizēšanā.

Mājupceļā bija iespēja paviesoties Lietuvas tematiskajā ciemā: Dargužiai – Siera ciemā un nogaršot tur gatavotos sierus.

Atpakaļceļā brauciena dalībnieki dalījās ar gūtajiem iespaidiem – katrs priekš sevis ieguva ko vērtīgu, bet secināja, ka ir lietas, kuras mēs Latvijā un Lietuvā varētu paveikt daudz augstākā kvalitātē. Tāpēc no Polijas tematiskajiem aizņemsimies sākotnējo ideju un drosmi rīkoties!


Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Sīkāka informācija:

Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv