Uzsākta Tematisko ciemu atlase

Uzsākta Tematisko ciemu atlase projektā „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE


2010.gada 20.oktobrī Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar vietējo pašvaldību (Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Dagdas, Ilūkstes un Daugavpils novadi) koordinatoriem ir uzsācis projektā iesaistīto Tematisko ciemu atlasi. Projekta ietvaros Latgalē tiks izvēlēti 10 ciemi, kuru iedzīvotāji tiks iesaistīti projekta aktivitātēs- apmācībās, individuālajās konsultācijās, pieredzes apmaiņas braucienos, mārketinga pasākumos u.c.
Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.