Latgales plānošanas reģions 2010.gada 20.oktobrī organizēja tikšanos ar pašvaldību pārstāvjiem

Latgales plānošanas reģions 2010.gada 20.oktobrī organizēja tikšanos ar pašvaldību pārstāvjiem projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE, ietvaros


2010.gada 20.oktobrī Daugavpilī notika projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE, darba grupas sanāksme. Projektā iesaistīto pašvaldību no Latvijas puses (Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Dagdas, Ilūkstes un Daugavpils novadi) pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta mērķi, pasākumu plānu un to norises gaitu. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka katrā pašvaldībā būs koordinators – atbildīgais, kurš sadarbosies gan ar projekta vadību, gan ciemu iedzīvotājiem un koordinēs pasākumus, apmācību grafiku, kā arī piedalīsies potenciālo „biznesa partneru” jeb mērķgrupas atlasē.
Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.