VILLAGE HERITAGE: Satikties un Iepazīties!

Projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” (akronīms VILLAGE HERITAGE) atklāšanas seminārs notika šī gada 20.maijā Preiļos, Preiļu novada Kultūras centrā. Semināra mērķis bija satikties un iepazīties visām projektā iesaistītajām pusēm.


Semināra ietvaros tika organizēta projektā iesaistīto tematisko ciemu piedāvājuma – preču un amatniecības izstrādājumu izvietošana izstādē.

Seminārā bija aicināti piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji, Latgales plānošanas reģions, Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūra, koordinatori, Tematisko Ciemu dalībnieki. Semināru atklāja Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne un klātesošos ar Latgales plānošanas reģiona funkcijām iepazīstināja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne, savukārt, ar projektu tuvāk iepazīstināja projekta vadītāja Kristīne Ivanova.

Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūras vadītāja Inga Šidlauskiete un projekta koordinatore Joana Goštautaite prezentēja projekta aktivitātes Lietuvas Tematiskajos Ciemos.

Nobeigumā semināra dalībnieki atzina, ka bijuši patīkami pārsteigti par kolēģu darbu. Sajūsmināja gan Sandras Morozas ģimene Kalupē, kas nodarbojas ar eksotisko dzīvnieciņu audzēšanu, gan zāļu sievas Kristīnes Šislovas priekšnesums par pirts tēmu, dekoratīvo stādu audzēšanas un floristikas ciems Līvānos, prezentācija par Skaistas ciemā notiekošajām radošajām aktivitātēm, biškopības produkti uzturam, veselībai un skaistumam, kā arī daudzi citi.Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Ziņojumu sagatavoja:

Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projektu vadītāja
T./fax 64624300, M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv