Projekta VILLAGE HERITAGE ieviešanas grupas sanāksme Lietuvā

Trešdien, 6.aprīlī Ignalinā (Lietuvā) notika projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” (akronīms VILLAGE HERITAGE) ieviešanas grupas sanāksme.


Sanāksmē tikās projekta partneri, vadošais partneris Ignalinas Atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra un projekta partneris Latgales plānošanas reģions, lai pārrunātu paveikto otrajā projekta atskaites periodā un saplānotu turpmākās aktivitātes. Projekta ieviešanas grupas sanāksmē tika panākta vienošanās par kopīgi īstenojamām projekta aktivitātēm, lai veicinātu pārrobežu sadarbību starp Tematiskajiem Ciemiem.

Projekta ietvaros tiks organizēts kopīgs pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju, savstarpējie pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Lietuvas Tematiskajiem Ciemiem, tematiskās darba grupas, pārrobežu sanāksmes un citas aktivitātes, kuras paredzētas projektā iesaistītajiem Tematiskajiem Ciemiem un pašvaldībām.

Sīkāka informācija par projektu ir pieejama reģionālajā portālā www.latgale.lv sadaļā: VILLAGE HERITAGE.


Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Ziņojumu sagatavoja:

Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projektu vadītāja
T./fax 64624300, M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv