Latgales tematiskie ciemi piedalījās Rudens tirgū Preiļos

2011.gada 1.oktobrī Preiļos tika organizēts Rudens tirgus, kurā ar savu ekspozīciju „Latgales tematiskie ciemi” piedalījās Latgales plānošanas reģiona projekta VILLAGE HERITAGE* dalībnieki. Projekta dalībniekiem kopēja piedalīšanās Preiļu tirgū bija apmācību semināra „Praktiskās iemaņas ciemu marketingā un komandas saliedēšanā, sevis prezentēšanā” praktiskā nodarbība, lai gūtu iemaņas darbā ar klientiem, produkcijas pasniegšanā, ciemu marketingā, komandas saliedēšanā un sevis prezentēšana. Šīs nodarbības laikā bija iespēja novērtēt sevi un pārējos dalībniekus un apzināties savu lomu Tematiskā ciema komandā.


Latgales tematiskie ciemi savu tirgus vietu bija noformējuši kā latgaļu sētu un to apjoza zedeņu žogs, kuru bija veidojis projekta dalībnieks Valdis Grebežs. Nākot apciemot Latgales tematiskos ciemus, tirgus apmeklētājiem bija iespēja gan iepirkties, gan atpūsties. Īpaši tika gādāts par bērnu labsajūtu, dāvājot iespēju bezmaksas izlēkāties piepūšamajā atrakcijā, paauklēt trušus Lielo Muļķu ciema stendā, izklaidēties kopā ar Spīganu Kristīni pūšot lielos ziepju burbuļus un kopā ar Zani no Floristikas ciema „Kaži” pašrocīgi izveidot kompozīciju no dažādiem augiem.

Latgales tematisko ciemu stendā ikviens varēja atrast sev ko piemērotu. Visplašākais pārtikas preču piedāvājums bija tematiskā ciema „Mazais zaļais lielveikals” stendā, kur varēja nopirkt sieru, medu, žāvētu aitas gaļu, garšvielas, ekoloģiski audzētus dārzeņus, dažādas zāļu tējas, sulas, svaigas avenes un pat mājas vīnu. Tematiskais ciems „Mazais zaļais lielveikals” apvieno Preiļu apkārtnes pārtikas preču ražotājus. Papildus minētajam Latgales tematisko ciemu stendā varēja iegādāties biškopības produktus, kurus piedāvāja Lielo Muļķu ciems, vairāku veidu sieru un rokdarbus no Skaistās Izabellas ciema un tematiskā ciema „Amatnieku sēta” piedāvātos keramikas izstrādājumus, dārza skulptūras un pinumus.

*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv