Noslēdzies Latgales Tematisko ciemu projekts

2012.gada 31.augustā noslēdzas Latgales plānošanas reģiona īstenotais projekts VILLAGE HERITAGE*, kura ietvaros tika radīta ideja par Latgales tematiskajiem ciemiem.

Projekta īstenošanas laiks ir aizritējis ļoti ātri, tas ir bijis ļoti vērtīgs visiem, kuri bija iesaistīti projekta realizācijā. Amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji projekta laikā ieguva zināšanas, prasmes un daudz jaunus kontaktus gan vietējā, gan pārrobežu līmenī.

Uzsākot projektu bija daudz neskaidru jautājumu:
Kas ir tematiskie ciemi?
Kādi tie varētu izskatīties Latgalē?
Kā uzsākt sadarbību?
Kā veidot ciemu tīklu?

Ieskatu par tematiskajiem ciemiem ieguvām pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, kur tematiskie ciemi darbojas jau vairākus gadus. Pēc brauciena guvām pārliecību, ka darbs rit pareizajā virzienā un daudzi no Latgales ciemiem būs pievilcīgāki kā redzētie Polijā.
Vērtīgu pieredzi Latgales tematisko ciemu pārstāvji ieguva arī braucienā uz Lietuvas tematiskajiem ciemiem. Tā bija iespēja redzēt un novērtēt, kā varētu veidoties sadarbība starp abu valstu ciemiem.

Īpaši interesants bija apmācību process, jo katrā nākamajā tikšanās reizē varēja redzēt, kā izmainās cilvēki, kā mainās viņu mērķi, just to, ka viņi vēlas izdarīt vairāk, kā sākotnēji bija plānojuši. Iegūtās zināšanas veicināja projektā iesaistīto tematisko ciemu pārstāvju biznesa ideju paplašināšanos, pilnveidošanos, kā arī stimulēja uzsākt pilnīgi jaunas aktivitātes.

Projekta īstenošanas pirmais gads bija aktīvs zināšanu ieguves posms, savukārt, otrā gada laikā ciemu iedzīvotājiem bija iespēja iegūt praktiskas iemaņas, tirgot savus izstrādājumus un pakalpojumus. Projekta laikā tematiskie ciemi kopīgi ir piedalījušies Sīpolu festivālā Zarasos, kā arī rīkojuši un piedalījušies dažādos tirgos un pasākumos. 2012. gada 28.augustā Latgales tematiski ciemi ar ekspozīciju piedalījās projekta noslēguma forumā Ignalinā, Lietuvā.

2012.gada 9.augustā Rēzeknē un 18.augustā Rīgā Latgales plānošanas reģions rīkoja kopīgus tematisko ciemu pasākumus. Šajos pasākumos aktīvi piedalījās projekta ietvaros izveidotie tematiskie ciemi un citi reģiona amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji. Pasākumu laikā tika prezentēti tematiskie ciemi un sniegta informācija par to piedāvājumu.

Latgales plānošanas reģions, lai popularizētu tematisko ciemu tīklu projekta ietvaros īstenoja vērienīgus mārketinga pasākumus. Rīgā un Viļņā bija izvietoti lielformāta reklāmas stendi un izgatavots plašs klāsts mārketinga materiālu – brošūras, kartes, atklātnes, uzlīmes un papīra maisiņi, ietinamais papīrs un afišas.

Šobrīd Latgales tematiskie ciemi, kas ir pavisam 10, uzsāk patstāvīgu dzīvi. Tie sāk uzņemt tūristus, patstāvīgi piedalīties pasākumos un pieteikt savu ciemu, kā tematisko ciemu. Lai turpinātu veiksmīgāk savu darbību Latgales tematiskie ciemi apvienojās un 2012.gada 11.jūlijā nodibināja biedrību „Latgales tematiskie ciemi”. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt tematisko ciemu darbību Latgalē, veicināt to sadarbību un atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. Biedrības valdes priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta Zane Praņevska, kura pārstāv Nākotnes Ozolu ciemu. Tematiskie ciemi uzskata, ka nodibinātā biedrība būs labs pamats turpmākai sadarbībai un papildus finansējuma piesaistei pēc projekta VILLAGE HERITAGE noslēgšanās.

Projekta ietvaros ir izstrādāta Latgales tematisko ciemu mārketinga stratēģija 2012.-2018.gadam, ar kuru var iepazīties Latgales reģionālajā portālā www.latgale.lv projekta VILLAGE HERITAGE sadaļā. Stratēģijā izvirzītā vīzija paredz, ka 2018.gadā Latgales tematiskie ciemi būs vieta dzīves baudīšanai un līksmai krāsainībai visai Latgalei, apkārtējām pilsētām, reģioniem un kaimiņu valstīm – Lietuvai, Baltkrievijai, Igaunijai, Krievijai. Ar savu piemēru mēs praktiski parādām un iedvesmojam citus jaunām darbībām laukos, kopdarbībai un jaunām idejām. Turpinot iet maziem, bet drošiem soļiem, Latgales tematiskie ciemi sasniegts izvirzīto vīziju un mērķus.

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem, kas atbalstīja un palīdzēja realizēt tematisko ciemu ideju.

Uz tikšanos Latgales tematiskajos ciemos!

Fotogalerija:Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv