Lietuvas tematiskie ciemi – partneri vai konkurenti?

Latgales tematisko ciemu pārstāvji 2012.gada 11. un 12. maijā devās divas dienas ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, Aukštaitijas reģionu, kur iepazinās ar projekta ietvaros radīto tematisko ciemu piedāvājumu.

Pirmais tematiskais ciems, kuru apmeklēja brauciena dalībnieki, bija Antaliepte – Laipu ciems. Ciema tēmas izvēles iemesls ir tas, ka apkārt ciemam ir upīte, kuru šķērsojot, agrākos laikos vietējie iedzīvotāji izmantoja laipas. Mūsdienās pāri upei ir palicis tikai viens kājāmgājēju tiltiņš. Ierodoties ciemā, brauciena dalībniekus sagaidīja pārvaldes vadītājs ciema iedzīvotāji, kuri bija sagatavojuši nelielu pārsteigumu, dziesmu latviešu valodā. Pārvaldes vadītājs brauciena dalībniekiem izrādīja Antalieptes kultūras centru, muzeju un bibliotēku. Pēc oficiālās iepazīšanās brauciena dalībnieki devās izbaudīt tematiskā ciema maršrutu, kurš sevī ietver cepumu veidošanu un cepšanu, trošu tilta šķērsošanu ar aizsietām acīm un pastaigu pa Šavašas uzziņas taku. Ciema iedzīvotāji, izmantojot pasaku tēlus, pastaigas laikā pa Šavašas uzziņas taku stāsta par savas tautas etnogrāfiju, vēsturiskiem tēliem, ļaujot arī pastaigas dalībniekiem iesaistīties rituālos un atrakcijās.

Brauciena dalībnieki apmeklēja Vajasīšķis tematisko ciemu – Vecmāmiņu ciemu. Ierodoties Vecmāmiņu ciemā, brauciena dalībniekus pārsteidz ļoti skaists, mazs ciems, kurš lepojas ar savu vēsturi un seno amatu pārzināšanu. Ciemā ir palicis pavisam maz iedzīvotāju un liela daļa no tiem ir iesaistījusies ciema tēmas veidošanā un tūrisma produkta radīšanā. Brauciena dalībnieki tika iepazīstināti ar ciema vēsturi, apskatot seno koka baznīcu un zvanu torni, priestera māju. Šobrīd priestera mājā ir apmeties eremīts, kurš uz šo mazo Lietuvas ciemu ir atceļojis no Francijas. Eremīta stāsti par viņa dzīvi brauciena dalībniekiem likās ļoti aizraujoši. Vecmāmiņu ciema piedāvājumā ietilpst pasaku stāstīšana, iešana rotaļās, seno amatu paraugdemonstrējumi un vienkārša lauku ēdienu un dzērienu baudīšana – sālīta siļķe, ar mizu vārīti kartupeļi, tikko kults sviests, biezpiens, medus kvass un paniņas.

12.maija rītā no viesu nama Salakas brauciena dalībnieki devās apskatīt tematisko ciemu Slīninkas – Ūdensdzirnavu ciemu. Izstaigājot ūdensdzirnavas, apmeklētāji var iepazīties ar maizes cepšanas procesu, sākot no miltu samalšanas un beidzot ar klaipiņa izņemšanu no krāsns.

Brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt arī Sīpolu stādīšanas festivālu, kura ietvaros notika tirgošanās un sevis prezentēšana. Šajā pasākumā piedalījās visi Lietuvas tematiskie ciemi, kā arī ļoti pārliecinoši sevi prezentēja Latgales tematiskie ciemi ar kopīgu ekspozīciju. Festivāla apmeklētāji ar lielu interesi nāca Latgales ciemu teltī un apskatīja izstādīto ekspozīciju.
Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīt Lietuvas tematiskos ciemus, kuri arī ir uzsākuši savu darbību projekta ietvaros un pārņemt labo praksi. Brauciena dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja Lietuvas partneru paveikto, lai radītu izglītojošus un atraktīvus maršrutus. Brauciena laikā ļoti aktīvi tika diskutēts par to, ko mums mācīties no saviem partneriem un kā novērtēt sava ciema piedāvājumu un radīt konkurētspējīgus produktus.
Vasara ir sākusies, tāpēc aicinām arī jūs savos ceļojumu maršrutos iekļaut Latgales un Lietuvas tematisko ciemu apmeklējumu! Sīkāku informāciju var saņemt tūrisma un informācijas centros, kā arī www.latgale.lv/lv/village .

Uzklikšķiniet uz bildes, lai aplūkotu galeriju:*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv