Tematisko ciemu projekts tuvojas noslēgumam

2012.gada 28.augustā Latgales tematiskie ciemi dosies uz Ignalinu Lietuvā, lai piedalītos projekta noslēguma forumā.

Noslēguma foruma laikā Ignalinas pilsētas laukumā no pulksten 11.00 līdz 17.00 tiek rīkota tematisko ciemu izstāde- tirgus, kuras laikā tiks prezentēti projekta VILLAGE HERITAGE* ietvaros radītie tematiskie ciemi. Foruma ietvaros tiek rīkota arī konference par tematisko ciemu attīstības un izaugsmes iespējām pēc projekta noslēgšanās. Konferencē piedalīsies projekta partneri, vietējo pašvaldību pārstāvji un projekta ietvaros piesaistītie mārketinga eksperti.

Latgales plānošanas reģions tematisko ciemu projekta ieviešanu uzsāka 2010.gada 4.jūlijā. Projekts noslēgties 2012.gada 31.augustā. Projekta laikā Latgales reģionā tika radītas astoņas tematisko ciemu idejas un izveidots tūrisma maršruts pa Latgales un Lietuvas tematiskajiem ciemiem. Informāciju par tematisko ciemu piedāvājumu un apmeklējuma iespējām var iegūt reģionālajā portālā www.latgale.lv.

Projekta noslēguma forumu var apmeklēt ikviens interesents. Reģistrēties pasākumam var nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@iaeregionas.lt .


Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv