Latgales un Lietuvas tematiskie ciemi prezentēs sevi Daugavpilī

Latgales plānošanas reģions 2012.gada 7.jūnijā rīko projekta LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” akronīms VILLAGE HERITAGE (turpmāk projekts) noslēguma forumu „Tematiskie ciemi – jaunais tūrisma produkts Latgalē un Aukštaitijā”. Projekta noslēguma foruma norises vieta un laiks – Daugavpils, Ģimnāzijas iela 46, viesnīca Park Hotel “Latgola”, pulksten 12.00.

Forumā piedalīsies projekta partneri – Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūra un Latgales plānošanas reģions, vietējo pašvaldību pārstāvji un tematiskie ciemi no Lietuvas un Latgales. Noslēguma forumā projekta partneri prezentēs projekta rezultātus. Foruma dalībniekiem būs iespēja virtuāli apceļot tematisko ciemu maršrutu un iepazīties ar ciemu piedāvājumu. Tematisko ciemu pārstāvji dalīsies pieredzē par tematiskā ciema izveidi, sadarbību ar ekspertiem, un ieguvumiem no dalības projekta aktivitātēs.

Projekta noslēguma foruma ietvaros tiek organizēts Tematisko Ciemu tirgus Vienības laukumā (blakus viesnīcai Park Hotel „Latgola”) no plkst. 9:00 līdz 11:30 , kurā Latgales un Lietuvas tematiskie ciemi prezentēs sevi un piedāvās savas preces – dāvanu kartes ciemu apmeklējumam, amatnieku izstrādājumus, mājas vīnu un pārtikas produktus. Tematisko ciemu pārstāvji apmeklētājus priecēs ar dziesmām, dejām un rotaļām.

Laipni aicināti apmeklēt Tematisko ciemu tirgu!Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv