Maziem soļiem un skatoties kā veicas kaimiņam

Latgales plānošanas reģions projekta VILLAGE HERITAGE* ietvaros 2011.gada 8.augustā Daugavpils novada Višķu pagasta Špogu Mūzikas un mākslas skolā organizēja apmācību semināru „Tematisko ciemu koncepcija un praktiskās darbības koncepcijas attīstībai” tematisko ciemu koordinatoriem – cilvēkiem, kuri spēj rosināt pārmaiņas lauku iedzīvotāju domāšanā un sniegt noderīgus padomus.


Semināra mērķis bija sniegt tematisko ciemu koordinatoriem, tūrisma informācijas centru darbiniekiem, uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem informāciju un palīdzēt attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas tematisko ciemu attīstībai. Seminārā tika izskatīti piemēri par tematisko ciemu idejām un pastāvēšanu pasaulē, pārrunāts, kāds varētu būt Latgales tematisko ciemu statuss un koordinatora loma tā attīstības veicināšanā.

Aizraujošākā semināra daļa bija Latgales tematisko ciemu vīzijas attīstīšana. Semināra dalībnieki aktīvi diskutēja par katra tematiskā ciema attīstības iespējām, piedāvājumu un tā paplašināšanas iespējām, kā arī par potenciālajiem tematiskā ciema apmeklētājiem un ienākumu gūšanu.


Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Sīkāka informācija:

Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projektu vadītāja
T./fax 64624300, M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv