Komandas veidošanas seminārs Latgales tematiskajiem ciemiem

Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta VILLAGE HERITAGE* ietvaros 2011.gada 23.septembrī Riebiņu novada Rušonas pagasta Geļenovā, viesu namā „Ēdene” notika apmācību seminārs „Komandas veidošana”. Semināra mērķis bija veicināt efektīvākas komunikācijas un sadarbības attīstību un pilnveidot projektā iesaistīto pušu komandas darbu. Apmācību semināra norise spēja pārsteigt un netradicionālajos uzdevumos iesaistīt ikvienu dalībnieku. Šīs apmācības var nosaukt par prāta un ķermeņa treniņu, kura laikā, izpildot praktiskos uzdevumus, nācās analizēt savu un partneru rīcību.


Apmācību programmas ideja bija dot iespēju strādāt gan mazās, gan lielā komandā ar īsu procesa un rezultātu izvērtējumu. Iepazīt dalībniekus nestandarta situācijā un pilnveidot/nostiprināt savstarpējās attiecības. Sniegt iespēju atpazīt komandas spējas un iegūt citādu pieredzi, kā arī būt kopā un labi pavadīt laiku. Apmācību semināra/ treniņa programmas metodoloģijas pamatā ir pieredzes izglītības princips – mācīties darot caur personīgo pieredzi, panākumiem un kļūdām. Programmas dalībniekiem tika piedāvāts ieskats ārpustelpu, kā arī komandu veidošanas un grupas lēmumu pieņemšanas uzdevumos.
Programmas struktūra paredz visu dalībnieku aktīvu piedalīšanos visas tās garumā, izdzīvojot un pēc tam apzinot/analizējot savu mācīšanās momentus. Izmantojamās metodes ir balstītas uz pieredzes un piedzīvojumu izglītības pamatprincipiem un virzītas uz dalībnieku aktīvu līdzdalību un atbildību par personisko ieguldījumi un motivāciju!
Apmācības vadīja piedzīvojumu organizācija „Lūzumpunkts” un tajās piedalījās visu projektā VILLAGE HERITAGE iesaistīto pušu pārstāvji- tematisko ciemu ļaudis, pašvaldību koordinatori, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji un SIA „Grupa 93” pārstāvji.

*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Lai aplūkotu fotogaleriju, uzklikšķiniet uz bildes!

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv