Projekta VILLAGE HERITAGE ieviešanas grupas sanāksme Daugavpilī

2012.gada 16.janvārī Latgales plānošanas reģions organizēja projekta VILLAHE HERITAGE* ieviešanas grupas sanāksmi. Sanāksmes mērķis bija tikties ar projekta partneriem un pārrunāt projekta ieviešanas gaitu, paveikto 2011.gadā un vienoties par tālākajām rīcībām.

Projekta vadošais partneris Ignalinas Atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra informēja sanāksmes dalībniekus par paveiktajām aktivitātēm Lietuvā, Aukštaitijas reģionā. Projekta vadītāja Joana Goštaitaite stāstīja, ka noslēdzies Tematisko ciemu apmācību posms un uzsāktas individuālās konsultācijas, kā arī darbs pie mārketinga stratēģijas un biznesa plānu izstrādes.

Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne un projekta vadītāja Kristīne Ivanova informēja vadošo partneri, ka Latgales tematisko ciemu apmācību cikls tiks pabeigts februārī, ir uzsāktas individuālās konsultācijas un notiek darbs pie ciemu maršruta tīklu izstrādes. Partneri tika informēti par tematisko ciemu aktivitātēm, par piedalīšanos gadatirgos/tirdziņos, Latgales Ziemassvētku pasākumā Rīgā un izstādē „Balttour 2012”.

Sanāksmes noslēgumā partneri vienojās par kopīgi darāmajiem darbiem – kopējas mārketinga stratēģijas izstrādes posmiem, mārketinga materiālu izstrādi, kopēja tūrisma maršruta izveidi un tematisko ciemu datu bāzes izveidošanu.

*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv

Lai aplūkotu fotogaleriju, uzklikšķiniet uz bildes!