Latgales plānošanas reģions 2010.gada 25.oktobrī tikās ar vadošo partneri

Latgales plānošanas reģions 2010.gada 25.oktobrī tikās ar projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE, vadošo partneri


Latgales plānošanas reģiona pārstāvji 2010.gada 25.oktobrī Ignalinā tikās ar projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE, Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūras pārstāvjiem lai pārrunātu projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu un plānotos pasākumus.
Projekta partneri informēja viens otru par Tematisko ciemu atlases procedūru, kura ir uzsākta gan Latvijas, gan Lietuvas pusē. Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūras pārstāvji informēja, ka 2010.gada 3.novembrī Ignalinā un 2010.gada 8.novembrī Zarasos notiks projektā iesaistīto ciemu semināri.
Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.