Latgales un Lietuvas tematiskie ciemi iepriecina daugavpiliešus

2012.gada 7.jūnijs bija nozīmīga diena Latgales un Lietuvas tematisko ciemu dzīvē, viņi kopīgi prezentēja paveikto Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LLII-106 VILLAGE HERITAGE* ietvaros.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Grupa 93” 2012. gada 7. jūnijā rīkoja projekta VILLAGE HERITAGE noslēguma pasākumu. Pasākuma ietvaros notika Tematisko Ciemu tirgus un interaktīvs forums, kura laikā tika prezentēti projekta sasniegumi. Lai iepazītu tematiskos ciemus, pasākumu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, vietējo pašvaldību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, dažādu mediju pārstāvji un Daugavpils iedzīvotāji un ciemiņi.

Jau no paša rīta Daugavpils pilsētas Vienības laukumā rosījās tematiskie ciemi- tirgojās, cienāja apmeklētājus ar pašceptu maizi un tikko kultu sviestu, sieru, medu, Lielo Muļķu gurķiem un mājas vīnu, stāstīja par sevi, demonstrēja savas amatu prasmes un muzicēja. Tematisko ciemu tirgū bija pārstāvēti trīs ciemi no Aukštaitijas reģiona Lietuvā- Putnu ciems Cijoni, Laipu ciems Antaliepte un Vecmāmiņu ciems Vajasišķi, un seši ciemi no Latgales reģiona- ciems „Lielie Muļki”, Mazais zaļais lielveikals, Nākotnes ozolu ciems, Kotleru vīna ciems, Višķu amatnieku ciems un Skaistās Izabellas ciems. Ar lustīgām dziesmām un rotaļām daugavpiliešus un foruma dalībniekus izklaidēja kapela no Zarasiem, akardeonisti no Nākotnes ozolu ciema un Vecmāmiņu ciema.

Savukārt, interaktīvais forums „Tematiskie ciemi- jaunais tūrisma produkts Latgalē un Aukštaitijā” notika viesnīcā Park Hotel „Latgola”. Forumā ar iespaidiem par projekta gaitu dalījās projekta partneri: Ignalinas AES reģiona attīstības aģentūra un Latgales plānošanas reģions, projekta ietvaros piesaistītie eksperti, pašvaldību koordinatori un tematisko ciemu līderi. Foruma laikā tika izteikts viedoklis, ka projektam VILLAGE HERITAGE piešķirtais finansējums tiešām ir izlietots sabiedrībai lietderīgi.

Paldies visiem, kas piedalījās!


*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.