Noslēgusies dalībnieku atlase

Noslēgusies projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE LLII-106 dalībnieku atlase


Latgales plānošanas reģions informē, ka sadarbojoties ar Daugavpils, Dagdas, Līvānu, Krāslavas un Preiļu novada pašvaldību koordinatoriem ir apkopotas Tematisko Ciemu pieteikuma anketas projekta VILLAGE HERITAGE ietvaros. Projekta mērķis ir palīdzēt ciemiem pierobežā un attīstīt katra ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un pakalpojumiem; veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Kopumā tika saņemti 13 pieteikumi. Latgales plānošanas reģions ir nolēmis, ka visi, kas ir pieteikušies, varēs iesaistīties projekta aktivitātēs, kas paredzētas Tematiskajiem Ciemiem. Pieteikuma anketās norādītā informācija liecina, ka projekta rezultātā izveidotais Tematisko Ciemu tūrisma maršruts būs ļoti interesants, jo pieteiktās biznesa idejas aptver plašu nozaru klāstu: amatnieku (pinēju, keramiķu, koktēlnieku) sēta, mini zooparks, biškopības produktu izmantošana uzturā, veselībai un skaistumam, pārtikas produktu (siers, maize, gaļas izstrādājumi, garšvielas) un dzērienu (vīns, zāļu tējas) mājražošana, stādaudzētava un floristika, tekstila darbnīcas, aušanas amata attīstīšana.

Projekta VILLAGE HERITAGE ietvaros tiks organizētas apmācības (uzņēmējdarbības uzsākšana, atbalsta iespējas, preču un pakalpojumu mārketings u.c. tēmas) Tematisko ciemu dalībniekiem, kā arī pašvaldību speciālistiem, tūrisma informācijas centru darbiniekiem un citiem aktīviem lauku teritoriju iedzīvotājiem.

Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.