Latgales tematiskie ciemi izstādē Balttour 2012

Latgales plānošanas reģiona projekta VILLAGE HERITAGE* dalībnieki- Latgales tematiskie ciemi prezentēja sevi izstādē Balttour 2012, kura jau deviņpadsmito reizi norosinājās izstāžu centrā Ķīpsalā no 2012.gada 10. līdz 12.februārim.

Izstādē piedalījās pieci tematiskie ciemi- Višķi, Kaži, Indra, Skaista un Pelēči. Ciemu pārstāvji uz izstādi bija atveduši savus skaistākos izstrādājumus, tika stāstīts un rādītas prezentācijas par tematisko ciemu piedāvājumu.
Projekta dalībniekiem šī bija īpaša pieredze, viņi pirmo reizi sevi prezentēja tik lielai auditorijai. Pēc izstādes ar pārdomām par piedzīvoto dalījās amatnieks Valdis Grebežs no Višķu ciema Daugavpils novada: „Bija ļoti interesanti. Pirmo reizi mūsu Amatnieku ciems piedalās šāda mēroga izstādē. Mūsu ciems bija pārstāvēts ar ļoti plašu produktu klāstu- pinumiem, rokdarbiem, keramikas izstrādājumiem. Mūsu pinēji ikvienam izstādes apmeklētājam piedāvāja iespēju izmēģināt pīšanas amatu. Galvenais secinājums pēc izstādes-ir jābūt īpašam, kvalitatīvam produktam, ļoti atraktīvam noformējumam, lai tiktu pamanīts. Manas pirts tematikas glezniņas, kuras veidotas keramikas sīkplastikas tehnikā, ļoti patika izstādes apmeklētājiem. Radās arī iespēja nodibināt jaunus kontaktus un ne tikai Latvijas mērogā”.
Savukārt, Zane Praņevska, kura pārstāv Līvānu novada Kažu Nākotnes ozolu ciemu, atzina, ka izstādē ļoti palīdzējusi apziņa, ka tematiskie ciemi tajā piedalījās kā komanda. Arī viņa nodibinājusi jaunus kontaktus un, iespējams, arī atradusi jaunus sadarbības partnerus.
Pēc izstādes tematisko ciemu dalībniekiem ir nostiprinājusies pārliecība, ka tas, ko viņi dara, cilvēkiem interesē. Latgales plānošanas reģions, tematisko ciemu dalībnieki un piesaistītie eksperti turpina darbu, lai attīstītu tematisko ciemu piedāvājumu un tiktu izveidots jauns un atraktīvs tūrisma produkts Latgalē.

Fotogrāfijas:*Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE. Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks 24 mēneši.

Sīkāka informācija:
Latgales Plānošanas Reģions
Kristīne Ivanova, projekta vadītāja
M.t. 26461457
E-pasts: kristine.ivanova@latgale.lv