Projekta partneri


Projekta vadošais partneris

IGNALINAS ATOMELEKTROSTACIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Ateities iela 23, Ignalina, Lietuva, LT – 30121
Tel.: +370 38650421
Fakss: +370 38650402
www.inppregion.lt
Kontaktpersona:
Joana Goštautaite
Joana.gostautaite@iaeregionas.lt

Projekta partneris

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV- 4601
Tel./fakss +371 64624300
www.latgale.lv
Kontaktpersona:
Kristīne Ivanova
Kristine.ivanova@latgale.lv