Informatīvie materiāli

 

PROJEKTA UZSĀKŠANAS PRESES KONFERENCE

PROJEKTA VIDUSPOSMA PRESES KONFERENCE


PROJEKTA VIDEO STĀSTI


PREZENTĀCIJA “LATGALE JAUNIETIM?” NO DALĪBAS JAUNIEŠU FORUMĀ 


SEMINĀRI PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM

Latgales plānošanas reģions 2021. gada novembrī projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizēja 6 seminārus pašvaldību iestāžu darbiniekiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Semināru ietvaros tika sniegta aktuālākā informācija un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, kā arī diskutēts par biznesa attīstības un konkurētspējas jautājumiem.

Semināra mērķauditorija: pašvaldību komercdarbības speciālisti un konsultanti, izglītības darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti,  kuri strādā ar jauniešiem uzņēmējdarbības konsultēšanas, veicināšanas un zināšanu apguves jomā, kā arī citi pašvaldību speciālisti, kuriem tas varētu būt noderīgi.

Semināru video ieraksti un prezentācijas:

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.

 


SEMINĀRI UZŅĒMĒJIEM, TO PĀRSTĀVJIEM UN TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM

2021. gada novembrī Latgales reģiona uzņēmēji, to pārstāvji, kā arī topošie uzņēmēji tika aicināti piedalīties 4 semināros, kas tika organizēti ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. Seminārus organizēja Latgales plānošanas reģions projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros.

Semināru ietvaros tika sniegta aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām un rīkiem digitālā mārketinga un jauno biznesa formu jomās.

Semināru video ieraksti un prezentācijas:

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.


DISKUSIJA – MENTORINGS JAUNIEŠIEM “LATGALES KODS”

Latgales plānošanas reģions 2021. gada 19. – 20. novembrī projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizēja jauniešu diskusiju – mentoringa programmu “Latgales kods”, kas ar EEZ grantu sniegto iespēju veicināja Latgales jauniešu motivāciju un interesi uzsākt uzņēmējdarbību Latgalē.

Programma “Latgales kods” tika organizēta 2021.gada 19.novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 kā tiešsaistes pasākums, kurā notika dinamiskas mācības, diskusijas par uzņēmējdarbību, biznesa izaugsmi Latvijā, investīciju piesaisti, inovatīvu ideju attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem. Pasākuma organizēšanā piedalījās eksperti – mentori, kuri vadīja programmas izzinošo daļu. Lai veicinātu jauniešu izpratni par uzņēmējdarbību un biznesa attīstīšanu, pasākumā ar saviem pieredzes stāstiem dalījās vairāki Latgalē zināmi uzņēmēji, kuri pastāstīja par savu ceļu līdz veiksmīgai biznesa idejas realizācijai. Pēc tiešsaistes kopīgās diskusijas notika individuālās konsultācijas par nepieciešamajiem iekšējiem resursiem un motivāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Latgales reģionā – dalībnieki gan 19., gan 20.novembrī saņēma individuālas profesionālu kouču konsultācijas.
Pasākuma prezentācija un video ieraksts:

Pasākums tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26164780.

 


INOVATĪVU BIZNESA IDEJU KONKURSS “NĀKOTNES ATSLĒGA 2022”

2022.gada 11.martā projekta UAP Latgale pārstāvji ZOOM platformā organizēja tiešsaistes informatīvu semināru par biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2022” noteikumiem, lai atbildētu uz interesentu jautājumiem, kā arī izskaidrotu pieteikšanās kārtību un plānoto konkursa norisi.

Konkursu organizē Latgales plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr. LV-LOCALDEV-0001 ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) ietvaros, sadarbojoties ar Latgales uzņēmējdarbības centru organizē inovatīvu biznesa ideju konkursu “Biznesa atslēga 2022”.

Inovatīvu biznesa ideju konkurss „Nākotnes atslēga 2022” – tā ir Tava iespēja būs starp 7 labākajiem biznesa ideju autoriem un saņemt galveno balvu: pilnībā apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar šīs valsts labās prakses piemēriem veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā.

Konkursā aicināti piedalīties interesenti divās vecuma grupās:

  • “konkursa dalībnieks – jaunietis” – jebkurš Latgales reģiona iedzīvotājs ar deklarēto dzīvesvietu kādā no Latgales pašvaldībām vecumā no 16 līdz 18 gadiem;
  • “konkursa dalībnieks” – jebkurš Latgales reģiona iedzīvotājs ar deklarēto dzīvesvietu kādā no Latgales pašvaldībām vecumā no 18 gadiem (vecums iesniegšanas brīdī).

Konkurss norisināsies 2 kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēti biznesa ideju pieteikumi un izvirzīti līdz divdesmit spēcīgākie biznesa ideju autori, kuri konkursa otrajā kārtā savu biznesa ideju prezentēs Vērtēšanas komisijai klātienē (vai tiešsaistē).

Pieteikšanās biznesa ideju konkursā ir atvērta līdz 2022.gada 31.martam, nosūtot biznesa idejas PIETEIKUMU uz e-pasta adresi uap.latgale@lpr.gov.lv. Plašāka informācija lasāma konkursa NOLIKUMĀ. Biznesa ideju konkursa pieteikums ir atrodams šeit.

Semināra video ieraksts un prezentācija:

PREZENTĀCIJA


RADOŠĀS NEDARBNĪCAS “BIZNESA IDEJU ĢENERĒŠANA UN ATTĪSTĪŠANA”

Ar vadmotīvu “Neviens nav neaizvietojams, toties ikviens var kļūt neatkārtojams!” 2022.gada 24. un 25.martā no plkst. 16.00 – 18.30 Latgales plānošanas reģions projekta UAP Latgales ietvaros tiešsaistē organizēja divu pēcpusdienu pasākumu: NEdarbnīcu “Biznesa ideju ģenerēšana un attīstīšana”, kas sniedza ieskatu tajā, kas ir laba biznesa ideja un kā tādu uzģenerēt un kā attīstīt jau esošu ideju, lai tā kļūtu konkurētspējīga, inovatīva? Jo – viena ideja spēj radīt inovatīvus risinājumus, uzlabot tehnoloģijas un mainīt pat ietekmes sfēras!

Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, stiprināt dalībnieku izpratni par ilgtspējīgas biznesa idejas izstrādi un attīstību.

Mērķauditorija: potenciālie biznesa ideju īstenotāji; potenciālie biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2022” dalībnieki un citi interesenti.

Pasākumu vadīja radošuma eksperte Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS): 20+ gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību; 18+ gadu darba pieredze valsts un pašvaldību jomā; 10+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS; 1400+ pasākumu vadīšana indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai (kopš 2009.gada Eiropas Komisijas atzinība par nacionālā konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja; koka gludināmo dēļu uzņēmuma vadītāja.

Apskatāmās tēmas:

Par ko klients patiesībā maksā? Īsi par vajadzību līmeņiem;
Dubultais dimants: ieskats vajadzību un vēlmju izzināšanā;
Ideju radīšanas un pilnveides metodes (6-9);
Viedā partnerība – „jo gudrākais ne vienmēr strādā mūsu uzņēmumā!”;
Funkcionālā domāšana produkta attīstībai;
Ieskats idejas prototipēšanā;
Produkta vērtības piedāvājums;
Digitālā transformācija kā pamats nākotnes izaugsmei;
Kas stāv aiz mana produkta?
Darbs ar sevis pozicionēšanu.

Divu nodarbību video ieraksts un prezentācijas:

24.03.2022. radošās NEdarbnīcas prezentācijas I daļa

25.03.2022. radošās NEdarbnīcas prezentācija II daļa


DIVU DIENU SEMINĀRI “PUBLISKĀ RUNA SAVAS IDEJAS PREZENTĒŠANAI”

2022.gada 11. un 13.aprīlī Latgales plānošanas reģions (LPR) EEZ grantu projekta UAP Latgale ietvaros organiz;eja semināru “Publiskā runa savas idejas prezentēšanai”, kas notiks tiešsaistē, ZOOM platformā un sniedza iespēju papildināt zināšanas par to, kā pēc iespējas veiksmīgāk prezentēt savu ideju.

Semināra mērķauditorija: potenciālie biznesa ideju īstenotāji; biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2022” dalībnieki, topošie un esošie uzņēmēji, skolēni, studenti, skolotāji, pašvaldību darbinieki un citi interesenti.

Semināru un praktiskās nodarbības vadīja lektore DR. cand.oec. Ina Gudele, speciāliste ar ilggadēju starptautisku pieredzi uzstāšanās auditorijas priekšā un jauno uzņēmēju mentore.

Semināru video ieraksti un prezentācijas:

11.04.2022. prezentācija “Publiskā runa savas idejas prezentēšanai” 1.daļa

13.04.2022. prezentācija “Publiskā runa savas idejas prezentēšanai” 2.daļa


PRAKTISKI INORMATĪVI SEMINĀRI UZŅĒMĒJIEM, TO PĀRSTĀVJIEM, TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM UN PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM

Latgales plānošanas reģions 2022. gada maijā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 4 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem.

Semināru ietvaros paredzēts sniegt aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, kā arī diskutēt un dalīties pieredzē par biznesa attīstības, un konkurētspējas jautājumiem.

Semināru video ieraksti un prezentācijas:

 

17.05. semināra “Viedo ciemu pieeja mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā” prezentācija un video*:

*Semināra norises laikā notiekošais grupu darbs video ieraksta skatāmības dēļ netiek ierakstīts.

 

 


06.09.2022. semināra “Zīmols – instruments uzņēmējdarbības efektīvai pozicionēšanai darba tirgū” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

13.09.2022. semināra “Digitālās platformas darba nodrošināšanai attālināti – praktiskās iespējas un lietošanas ētika” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

20.09.2022. semināra “Aplikācijas efektīvai uzņēmuma pārvaldībai lietvedībā un grāmatvedībā, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

04.10.2022. semināra “Video mārketings uzņēmējdarbības popularizēšanai” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

05.10.2022. semināra “Pašnodarbinātība – veiksmīgas uzņēmējdarbības forma” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

11.10.2022. semināra “Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē, izmantojot internetā pieejamās bezmaksas platformas” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

18.10.2022. semināra “Starpkultūru atšķirības biznesā” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

21.10.2022. semināra “Efektīva komunikācija ar izaicinošiem klientiem un sadarbības partneriem” prezentācija un video ieraksts

Prezentācija

25.10.2022. semināra “Uzņēmuma vērtības noteikšana” prezentācija un ieraksts

Prezentācija

01.11.2022. semināra “Uzņēmuma ergonomiskais audits un uzņēmuma produktivitāte” prezentācija un ieraksts

Prezentācija

02.11.2022 augstskolu studentu diskusija par uzņēmējdarbību “Latgales kods 2022” video ieraksts un prezentācijas.

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija


09.05.2023. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem

Lektore: Dr.oec.profesore Rosita Zvirgzdiņa, biznesa augstskola “Turība”, Komercdarbības katedras vadītāja.

Semināra “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībā” video ieraksts:


16.05.2023. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem

Lektore Profesore Dzintra Atstāja, banku augstskola, Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra, Latvijas Zinātņu padomes eksperte.

“Zaļais kurss uzņēmējdarbībā, ieguvumi un izaicinājumi” video ieraksts:


18.05.2023. Praktisks seminārs uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem

Lektore: Profesore Dzintra Atstāja, Banku augstskola, Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra, Latvijas Zinātņu padomes eksperte.

“Aprites ekonomika uzņēmējdarbībā” video ieraksts:


18.05.2023. Praktisks seminārs uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem

Lektore: Elīza Jaka, mārketinga speciāliste, ar specializāciju mārketingā, sociālo tīklu izmantošanā un jaunuzņēmumu reputācijas veidošanā.

“Influenceru mārketings – kā pareizi un efektīvi izmantot blogerus” video ieraksts:


22.05.2023. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem

Lektore: Ph. D. asoc. profesore Zane Driņķe, Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, mentore, uzņēmēja.

“X, Y, Z, un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem” video ieraksts:


20.09.2023. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem

Lektore Vita Brakovska, biedrības „Zinis” valdes  priekšsēdētāja, radošuma un inovāciju eksperte, pieredzes bagāta jaunuzņēmumu mentore.

“Dizaina domāšana” video ieraksts:


12.10.2023. vebinārs: Z.Drinke, “Mikroklimats, mobinga profilakse darba kolektīvā”

Mikroklimats, mobinga profilakse darba kolektīvā un tā saistība ar darba produktivitāti uzņēmējdarbības attīstīšanai pašvaldībā.

video ieraksts:


13.10.2023. vebinārs: Polina Nazarova, “Pareiza valoda”

“Pareiza un moderna valoda mārketingā, reklāmā”.

video ieraksts:


20.10.2023. vebinārs: Z.Drinke, “Dažāda veida metožu un sistēmu pielietošana efektīva darba nodrošināšanai”.

video ieraksts:


31.10.2023. vebinārs: “SIA, IK dibināšana, reģistrēšana, to priekšrocības un trūkumi”.

video ieraksts:


10.11.2023. vebinārs: “Krīzes komunikācija”.

video ieraksts:


13.11.2023. vebinārs: “Mūsdienu mācību metodes personāla attīstībai”.

video ieraksts:


14.11.2023. vebinārs: “Jaunu produktu izstrāde un intelektuālā īpašuma aizsardzība”.

video ieraksts:


Seminārs potenciālajiem biznesa ideju iesniedzējiem u.c. interesentiem “Biznesa ideju ģenerēšana un veiksmīga idejas attīstīšana”

video ieraksts:


25.03.2024. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem. “Sociālo tīklu mārketinga tendences 2024. gadā”

video ieraksts:


26.03.2024. Praktisks seminārs uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem. “Mākslīgais intelekts (MI): iespējas un izaicinājumi”

video ieraksts:


27.03.2024. Praktisks seminārs pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem. “Pārmaiņas organizācijā. Kā tās vissekmīgāk komunicēt ar komandu”

video ieraksts: