Projekta partneris


Viens no ZiemeļTrondelāgas universitātes koledžas mērķiem ir veicināt reģionālās kopienas attīstību inovāciju jomā. Tai ir ilgtermiņa pieredze sadarbībā gan ar publisko sektoru, gan ar uzņēmumiem.

Sadarbība ar pašvaldībām, reģionu, uzņēmumiem tiek uzturēta uz līgumu pamata. Sadarbība tiek veidota un uzturēta dažādās jomās – studentu projekti un studentu pieredzes apmaiņas, pētnieciskie projekti, konsultācijas dažādu organizāciju konkurētspējas celšanai. Koledžas lektori, docenti, speciālisti, it sevišķi no Biznesa, organizācijas un vadības fakultātes, ir ļoti pieprasīti kā konsultanti un padomnieki gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Šobrīd ZiemeļTrondelāgas universitātes koledža aktīvi piedalās lielā Norvēģijas pētnieciskajā programmā VRI (aģenti reģionālo inovāciju izpētē), kur gan universitātes un universitāšu koledžas, gan publiskais sektors un uzņēmumi sadarbojas („triple-helix” modelis), lai atrastu aģentus reģionālām inovācijām.

Sadarbības partnerim ir būtiska loma projekta īstenošanā – tā uzdevums ir pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana un koordinēšana, respektīvi, kontaktu nodibināšana un uzturēšana ar Trondelāgas reģiona pašvaldībām, biznesa atbalsta institūcijām un vietējiem uzņēmējiem. Vizītes realizācijai sadarbības partneris noorganizēs 6 tikšanās ar vietējiem publiskā sektora un uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem, kā arī nodrošinās 2 fokusa semināru organizāciju par reģionālās attīstības jautājumiem.

ZiemeļTrondelāgas universitātes koledžas sadarbības partneru vidū ir vairākas starptautiskas organizācijas. Pieredzes apmaiņa tiek uzskatīta par ļoti svarīgu aspektu profesionālu uzdevumu veiksmīgai pilnveidošanai.

Koledžai ir plaša pieredze pieredzes apmaiņas braucienu un vizīšu organizēšanā, piemēram, vasaras skolas studentiem un pasniedzējiem no Minesotas universitātes (ASV), kā arī vasaras skolas maģistratūras programmas” valsts pārvalde” („Public Administration) ietvaros, kas tika organizēta sadarbībā ar Sor-Trondelāgas universitātes koledžu, Kopenhāgenas biznesa skolu, Learning Lab Denmark, Dānijas pedagoģisko universitāti (Århus universitāte).

Kontaktinformācija:
Kongensgate 42
Nord-Trondelag
Norway
Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER
postmottak@hint.no
www.hint.no