Projekta partneri

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta vadošais partneris
Kurzemes plānošanas reģions
Saldus, Avotu iela 12, LV-3801, tālrunis +371 67331492
mājas lapa: www.kurzemesregion.lv
e-pasts: pasts@lkurzemesregion.lv
Projekta 2. partneris
Zemgales plānošanas reģions
Jelgava, Katoļu iela 2b, LV-3001
Tel. +371 63027549
Fax. +371 63084949
E-pasts: zpr@zpr.gov.lv
www.zemgale.lv
Projekta 3. Partneris
Latgales plānošanas reģions
Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401
Tel. +371 65440862
Fax. +370 65423801
e-pasts:latgale@latgale.lv
mājas lapa: www.latgale.lv
Projekta 4. partneris
Saldus novada pašvaldība
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801
Tel. +371 63807280
Fax.+371 63881100
e-pasts: dome@saldus.lv
mājas lapa: www.saldus.lv
Projekta 5. Partneris
Mažeiķu rajona pašvaldība
Laisves g. 8, Mažeikiai, LT-89223
Tel: (8 443) 98204; 98200
Fax: (8 443) 25844
e-pasts: savivaldybe@mazeikiai.lt
mājas lapa: www.mazeikiai.lt
Projekta 6. Partneris
Šauļu reģiona attīstības aģentūra
Vilnius iela 100, Šauļai, LT-76285
Tel:
Fax:
e-pasts:
mājas lapa:
Projekta 7. Partneris
Klaipēdas valsts jūras ostas direkcija
J.Janio iela 24, Klaipeda, LT-92251
Tel:
Fax:
e-pasts:
mājas lapa:
Projekta 8. Partneris
Liepājas Speciālas Ekonomiskās Zonas pārvalde
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3411
Tel: +371 63427605
Fax: +371 63480252
e-pasts: authority@lsez.lv
mājas lapa: www.liepaja-sez.lv
Projekta 9. Partneris
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tel: +371 636 22586
Fax: + 371 636 21297
e-pasts: marketing@ventspils.lv
mājas lapa: www.portofventspils.lv

Kontaktinformācija:

Vladislavs Stankevičs
e-pasts: vladislavs.stankevics@latgale.lv
Tālr. +371 26511047