„Tour de Latgale & Pskov” prezentēja sevi „Tourest 2012”

No 17. līdz 19. februārim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā jau 21. reizi notika starptautiskā tūrisma izstāde „Tourest 2012”. Tūrisma gadatirgus rīkotāji ziņo, ka šogad izstāde noritēja īpaši veiksmīgi – tajā šogad dalību ņēma rekordliels eksponentu skaits – 468 organizācijas no 26 Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstīm. Arī apmeklētāju skaits pārspēja visas gaidāmās prognozes, šī gada „Tourest” gadatirgu apmeklēja 26 080 tūrisma nozares profesionāļu un potenciālo tūristu.

Latgales reģions tika pārstāvēts kopējā Latvijas stendā. Kā dalībnieki izstādē startēja arī pārrobežu sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, pārstāvji.

Trīs dienu laikā, no 17. līdz 19. februārim izstādes apmeklētājiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales un Pleskavas reģionu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos reģionos.

Atgādinām, ka projekta ietvaros divu gadu laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai: izstrādāti starptautiski tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.

Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstīto atpūtas vietas Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā; tiks izvietotas bojas Latgales ezeros; uzstādīti informatīvie stendi un informatīvās zīmes tūrisma objektos Latgalē.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Galerija:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.