Radošā darbnīca Rēzeknē 12.12.2012

2012. gada 12. decembrī viesnīcas „Kolonna” telpās Rēzeknē norisinājās radošā darbnīca tūrisma profesionāļiem un citiem interesentiem, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR) un Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs (DPMC) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tour de Latgale & Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Semināra tēma – Tūrisma informācijas centru loma reģionālā tūrisma attīstībā. Sociālo tīklu izmatošana TIC darbā.

Šis bija noslēguma seminārs projekta ietvaros. Kopumā tika organizētas 4 radošās darbnīcas – Daugavpilī, Ludzā, Balvos un Rēzeknē.

Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.