Mācības – radošā darbnīca Ludzā

2012. gada 29. novembrī Ludzā, viesnīcas „Ludza” telpās norisinājās radošā darbnīca tūrisma profesionāļiem un citiem interesentiem, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR) un Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs (DPMC) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tour de Latgale & Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Semināra tēma – Radošums un inovācijas ar tūrismu saistītajās nozarēs, autentiska un atbilstoša kultūrvidei produkta veidošana.
Mācības novembrī jau notikušas arī Daugavpilī. Tāpat plānots organizēt mācības arī citās Latgales pilsētās – 6. decembrī Balvos un 12. decembrī Rēzeknē.
Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.