Notika seminārs – radošā darbnīca Daugavpilī

2012. gada 15. novembrī Daugavpilī, Park Hotel Latgola norisinājās pirmā radošā darbnīca tūrisma profesionāliem un citiem interesentiem, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR) un Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs (DPMC) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tour de Latgale & Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Semināra tēma – Mārketinga loma tūrisma nozares attīstībā. Naktsmītņu rezervācijas sistēmas, to lietošana. Sava pakalpojuma piedāvājuma ievietošana rezervācijas sistēmās kā mūsdienīgs mārketings.
Mācības tiks organizētas arī citās Latgales pilsētās – 29. novembrī Ludzā, 6. decembrī Balvos un 12. decembrī Rēzeknē.
Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.