Radošā darbnīca Balvos 6.12.2012

2012. gada 6. decembrī Balvos, Balvu novada muzeja telpās norisinājās radošā darbnīca tūrisma profesionāļiem un citiem interesentiem, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR) un Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs (DPMC) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tour de Latgale & Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Semināra tēma – Tūrisma produktu kvalitātes kontrole un dažādošana. Kvalitatīva tūrisma produkta apsaimniekošana. Darbs ar klientu.

Mācības novembrī jau notikušas arī Daugavpilī un Ludzā. Tāpat plānots organizēt mācības arī Rēzeknes pilsētā 12. decembrī.

Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.