Pašvaldībās aizvadīti infrastruktūras objektu atklāšanas pasākumi

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ).
Četrās Latgales reģiona pašvaldībās tika aizvadīti infrastruktūras objektu atklāšanas pasākumi.
Tā 13.jūlijā Aglonas gleznainā Cirīša ezera krastos norisinājās vērienīgs sporta un atpūtas pasākums ģimenēm “Cīrīša ezera vilinājums”. Atpūtas vietas atklāšanā pie Cirīša ezera notika sporta sacensības gan pieaugušajiem, gan visu vecumu bērniem. Ikvienam bija iespēja pārbaudīt savu veiklību, atraktivitāti un pacīnīties par dažādām balvām.
20. jūlijā Nirzā notika atpūtas vietas atklāšanas pasākums. Lai arī laika apstākļi klātesošos nelutināja, un ik pa laikam debisis kļuva gauži tumšas, un vairākas reizes lija spēcīgs lietus, tas tomēr netraucēja Nirzas iedzīvotājiem lustēties. Ludzas novada komandas sacentās jautrajās stafetēs – spēļu kopvērtējumā uzvarētāji bija visi – katra komanda saņēma diplomus un balvas.Visas dienas garumā klātesošajiem bija pieejamas piepūšamās un ūdens atrakcijas, bet kā saldais ēdiens bija pazīstamās grupas Klaidonis koncerts.
Tāpat 20. jūlijā pilsētas svētku ietvaros notika pasākums Balvos, savukārt 3. augustā Rēzeknes pilskalnā tika aizvadīti svētki viduslaiku stilā!
Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.