Latgales reģiona tūrisma piedāvājums prezentēts izstādē Tallinā

No 15. līdz 17. februārim Latgales plānošanas reģions Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ) ietvaros piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē TOUREST 2013 Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tas ir lielākais gada notikums tūrisma nozarē mūsu kaimiņzemē, kas pulcē gan pašmāju, gan ārzemju tūrisma nozares pārstāvjus. Šajā gadā izstāde bija plaši apmeklēta, arī par Latvijas tūrisma piedāvājumu tika izrādīta liela interese.

Jāsaka, ka pagaidām Igaunijas tūristu pieplūdums Latgales reģionā nav pārāk liels, taču ar katru gadu tas pieaug. Šajā izstādē vietējie tūroperatori un individuālie tūristi interesējās par kultūras, amatniecības un aktīvā tūrisma iespējām Latgalē.

Latgales stendā 3 dienu laikā strādāja arī amatnieki – tekstilmāksliniece Ilga Driksne no Līvāniem un keramiķis Valdis Pauliņš no Krāslavas, kas padarīja stendu pievilcīgāku un izraisīja izstādes apmeklētājos papildus interesi par Latgales reģionu. V. Pauliņš organizēja arī meistarklases, kuru laikā izstādes apmeklētāji savām rokām no māla veidoja „švilpaunīkus”.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.