Latgales reģiona tūrisma piedāvājums tika prezentēts starptautiskajā tūrisma izstādē Sanktpēterburgā

No 5. aprīļa līdz 7. aprīlim Sanktpēterburgā norisinājās 17. starptautiskā tūrisma izstāde OTDIH BEZ GRANIC. LETO 2013, kas ir viens no svarīgākajiem tūrisma gadatirgiem ne tikai Sanktpēterburgā, bet arī visas Krievijas mērogā.
Latgales reģiona tūrisma piedāvājums šogad tika prezentēts kopīgā stendā ar Pleskavas apgabalu, pārrobežu sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) ietvaros. Projekts tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros. Projektu realizē Latgales plānošanas reģions.
Jāsaka, ka Latgales plānošanas reģiona (LPR) un Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) darbs pie reģiona tūrisma piedāvājuma popularizēšanas Krievijas tirgū ir nesis augļus – Latgales atpazīstamība ir manāmi augusi gan tūrisma profesionāļu, gan ceļotāju vidū. Latgales vārds Krievijas kultūras galvaspilsētā izskan ne tikai pateicoties dalībai tūrisma izstādēs – Sanktpēterburgā tiek rīkotas mārketinga kampaņas tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiek organizētas infotūres tūrisma profesionāļiem un masu mediju pārstāvjiem, kā arī otro gadu pēc kārtas jūnijā notiks Latgales kultūras festivāls Sanktpēterburgā.
Visvairāk Latgales stenda apmeklētāji interesējās par dabas tūrismu un atpūtas iespējām Latgales laukos, kā arī par senajām Latgales tradīcijām un amatniecības tūrismu.
Krievijas tūristu skaits Latgalē pieaug ar katru gadu, 2012. gadā Krievijas tūristi sastādīja aptuveni 20% no kopējā ārzemju tūristu skaita.
Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.