Latgales reģions godam pārstāvēts starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour 2013

No 8. līdz 10. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās 20. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2013, kurā savu tūrismu piedāvājumu prezentēja arī Latgales reģions.
Šī gada izstādē Latgales reģions startēja, liekot uzsvaru uz amatniecības tradīcijām, tāpēc Latgales stendā trīs dienu garumā strādāja arī daudzi Latgales amatnieki – keramiķi Valdis Pauliņš un Valdis Grebežs, ādas izstrādājumus demonstrēja „Apkalnmāju” saimnieks Pēteris Reiniks, sveču lējēji no z/s „Silaunieki” piedāvāja izstādes apmeklētājiem savu produkciju. Tāpat izstādes laikā nedaudz tuvāk Ginesa rekordam pavirzījās Lielā Naujenes musturdeķa veidotājas. Protams, apmeklētājiem piedāvāti arī dažādi gardumi – Vijas Ancānes un Ainas Barsukovas ceptā maize, z/s Kurmīši tējas, vīns no z/s „Upenīte” Aglonā un z/s „Kalni” Preiļu novadā, savukārt izstādes apmeklētājus ar desām cienāja Vēršukalna muzeja darbinieki no Viļakas novada.
Latgales stendā netrūka arī dziesmu un jautrības, par to parūpējās folkloras kopa „Dziga” no Rēzeknes un folkloras kopa „Atzolys” no Viļakas novada, savukārt „Kroma kolna bruolistes” karavīru kopa iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar seno latgaļu tradīcijām.
Latgales plānošanas reģionam tika izteikta Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas atzinība par ilggadēju sadarbību starptautiskās tūrisma izstādes Balttour organizēšanā. Savukārt, Ludzas novada TIC vadītāja Līga Kondrāte saņēma „Gada cilvēks tūrismā” balvu nominācijā „Tūrisma informācijas centra vadītājs 2012”.
Šajā gadā Latgales reģions kopumā tiks pārstāvēts 9 starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Izstādes jau notikušas Helsinkos un Viļņā, un tuvākajā laikā notiks arī Tallinā, Berlīnē, Maskavā, Sanktpēterburgā, Minskā un Gēteborgā.
Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.