Latgales tūrisma piedāvājums tika prezentēts izstādē Viļņā

No 1. līdz 3. februārim Latgales plānošanas reģions Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ) ietvaros piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē ADVENTUR 2013 Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Šī izstāde notiek pirmo gadu, pārņemot astoņpadsmit gadus ilgušo VIVATTUR izstādes tradīciju. ADVENTUR 2013 ir lielākais gada notikums kaimiņzemes tūrisma nozarē, kas pulcē gan pašmāju tūrisma profesionāļus, gan izstādes dalībniekus no tuvākām un tālākām ārzemēm.

Apvienotajā stendā Latgales tūrisma speciālisti strādāja plecu pie pleca kopā ar Pleskavas apgabala tūrisma sfēras pārstāvjiem, informējot Lietuvas tūroperatorus un potenciālos tūristus par ceļošanas iespējām Latgalē. Vislielāko interesi izstādes apmeklētāji izrādīja par aktīvā tūrisma iespējām Latgalē, kā arī vēlējās uzzināt par Latgales reģiona amatniecības tradīcijām. Izstādes apmeklētāji bija labi informēti par to, ka Aglonā šogad tiek plānots uzstādīt pieminekli Lietuvas dižkunigaitim Mindaugam, tāpēc tieši par šo objektu jautājumi izskanēja ļoti bieži.

Latgales stendā 3 dienu laikā strādāja arī amatnieki – tekstilmāksliniece Ilga Driksne no Līvāniem un keramiķis Valdis Pauliņš no Krāslavas, kas padarīja stendu pievilcīgāku un izraisīja izstādes apmeklētājos papildus interesi par Latgales reģionu.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.