Sanktpēterburgas masu mediji un tūroperatori iepazina Latgali (FOTO)

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ).

Projekta ietvaros, ar mērķi popularizēt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu, no 19. jūnija līdz 23. jūnijam tika organizēts darba brauciens – ekskursija masu medijiem un tūroperatoriem no Sanktpēterburgas. Piecu dienu laikā viesi apmeklēja reģiona populārākos tūrisma objektus. Brauciena dalībnieki apskatīja Rēzeknes pilsētu, kur uzzināja par pilsētas vēsturi un iepazinās ar pašvaldības attīstības projektiem. Preiļos viesi apskatīja miniatūro karaļvalsti un leļļu muzeju, apmeklēja Aglonu, Krāslavu, apskatīja Daugavas lokus. Daugavpilī viesi apskatīja pilsētas vēsturisko centru, apmeklēja Mākslas un novadpētniecības muzeju un paviesojās Dinaburgas cietoksnī. Ar Latgales amatniecību un seno amatu tradīcijām Sanktpēterburgas viesi iepazinās Ludzas Lielajā latgaļu tirgū, kur bija iespēja ne tikai pavērot notiekošo, bet arī aktīvi piedalīties pašiem, iemēģinot roku dažādos amatos.

Jāsaka, ka iepriekš Latgali bija apmeklējuši tikai daži no brauciena dalībniekiem, taču pēc šīs vizītes daudzi atzina, ka noteikti grib te atkal atgriezties. Uz tālāko sadarbību un Latgales reģiona popularizēšanu Sanktpēterburgas tirgū viesi skatās ļoti optimistiski, tūroperatori izteica vēlmi sadarboties ar Latgales tūrisma firmām, kas gatavas uzņemt tūristus no Krievijas kultūras galvaspilsētas, savukārt žurnālisti brauciena laikā aktīvi strādāja, un jau drīzumā viņu iespaidi par Latgali tiks atspoguļoti Sanktpēterburgas izdevumos.

Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogrāfijas, uzklikšķiniet uz bildes.Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.