„Tour de Latgale & Pskov” tūrisma gadatirgū Balttour 2012

No 10. līdz 12. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā jau deviņpadsmito reizi tika aizvadīta lielākā un apmeklētākā starptautiskā tūrisma izstāde Baltijas valstīs Balttour 2012. Šajā gadā izstādē piedalījās vairāk nekā 250 eksponentu un 600 dalīborganizāciju no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvo Austrumu valstīm.

Kā dalībnieki izstādē Latgales stendā startēja arī pārrobežu sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, pārstāvji.

Izstādē dalību ņēma visi četri projekta partneri – Latgales plānošanas reģiona, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, investīciju un telpiskās plānošanas nodaļas un Pleskavas tūrisma attīstības centra pārstāvji.

Trīs dienu laikā, no 10. līdz 12. februārim izstādes apmeklētājiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales un Pleskavas reģionu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos reģionos.

Atgādinām, ka projekta ietvaros divu gadu laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai: izstrādāti starptautiski tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.

Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstīto atpūtas vietas Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā; tiks izvietotas bojas Latgales ezeros; uzstādīti informatīvie stendi un informatīvās zīmes tūrisma objektos Latgalē.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Galerija:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.