Latgales tūrisma piedāvājums tika prezentēts izstādē ADVENTUR 2014 Viļņā

No 24. līdz 26. janvārim Latgales plānošanas reģions Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ) ietvaros piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē ADVENTUR 2014 Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Šī izstāde notiek otro reizi, pārņemot astoņpadsmit gadus ilgušo VIVATTUR izstādes tradīciju. ADVENTUR 2014 ir lielākais gada notikums kaimiņzemes tūrisma nozarē, kas pulcē gan pašmāju tūrisma profesionāļus, gan izstādes dalībniekus no tuvākām un tālākām ārzemēm.

Apvienotajā stendā Latgales tūrisma speciālisti strādās plecu pie pleca kopā ar Pleskavas apgabala tūrisma sfēras pārstāvjiem un informēs Lietuvas tūroperatorus un potenciālos tūristus par ceļošanas iespējām Latgalē. Latgales stendā 3 dienu laikā strādās ne tikai TIC pārstāvji, bet arī biedrības „Latgaļu golds” pārstāvis Andris Mejers.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.