Kontaktinformācija

            


Projekta vadošais partneris – VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka, tālrunis 66016531, e-pasts jevgenija.butnickavaram.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības nodaļas vecākais konsultants (projekta koordinators) Ilgvars Francis, tālrunis 66016780, e-pasts ilgvars.francisvaram.gov.lv

Latgales plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne
Tālr. +371 67224044
E-pasts: iveta.malinalatgale.lv