Aktivitāšu plāns

Datums Aktivitātes nosaukums Norises vieta
26.06.2018Kick-off tikšanāsDaugavpils (LV)
26.11.2018Pirmā projektu ieviešanas grupas tikšanāsVisaginas (LT)
17.-18.12.2018Apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un LietuvāDaugavpils (LV)
19.-20.02.2019Apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un LietuvāVisaginas (LT)
21.-22.03.2019Apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un LietuvāKrāslavas novads (LV)
14.05.2019Pirmā projekta uzraudzības grupas tikšanās, otrā projekta ieviešanas grupas tikšanāsPreiļi (LV)
01.06.2019Pludmales sporta spēles jauniešiem Latvijā un LietuvāVisaginas (LT)
06.07.2019Starptautisks ielu sporta festivāls – sacensības “Ghetto Games Daugavpilī!”Daugavpils (LV)
14.09.2019Ielu vingrošanas un parkūra laukuma atklāšana ViļānosViļāni (LV)
20.09.2019Skeitparka atklāšana KrāslavāKrāslava (LV)
24.10.2019Trešā projekta ieviešanas grupas tikšanāsIgnalina (LT)
13.11.2019Informatīvais seminārs par metodisko materiālu – rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiemDaugavpils (LV)
17.12.2019Otrā projekta uzraudzības grupas tikšanāsVisaginas (LT)

 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.