Latgales un Ignalinas reģioni prezentē investīciju objektus investīciju forumā Baltkrievijā

2011.gada 21. un 22. oktobrī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST” ietvaros Vitebskā, Baltkrievijā, piedalījās starptautiskajā investīciju forumā „Inovatīvs bizness – nākotnes investīcijas” ar mērķi pārstāvēt projekta teritoriju kā vienotu reģionu un prezentēt perspektīvākos investīciju objektus potenciālajiem investoriem.

Bez Baltkrievijas valsts pārvaldes, pašvaldību, diplomātisko misiju vadītājiem un darījumu aprindu pārstāvjiem forumā piedalījās arī tādu valstu pārstāvji kā Azerbaidžāna, Bulgārija, Čehija, Indija, Itālija, Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Spānija, Vācija un Vjetnama. Atklāšanas ceremonija sākās ar Vitebskas apgabala izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka Oļega Mackeviča uzrunu, kurā tika uzsvērts, ka Vitebskas reģions ir atvērts sadarbībai tādās sfērās, kā rūpnieciskā, sociāli-kulturālā, un humanitārā attīstība, reģionu konkurētspējas celšana, to pievilcība investoriem.

Investīciju foruma ietvaros tika prezentēti vairāk nekā 150 investīciju projekti, tādās jomās, kā – inovatīvas tehnoloģijas energoapgādē, farmācijā, kokmateriālu rūpniecībā, loģistikā, mašīnbūvē, pārtikas rūpniecībā un tūrismā. Latgales – Ignalinas reģiona stends, kuru pārstāvēja Latgales plānošanas reģions, izraisīja lielu interesi izstādes apmeklētājiem un pulcēja lielu skaitu interesentu. Tajā tika piedāvāti veiksmīgākie investīciju projekti tādi kā Daugavpils lidosta, RSEZ, Visaginas rūpnieciskā zona un Zarasaitis ezera infrastruktūras izveide aktīvai atpūtai un sportam, kā arī materiāli par citiem Latgales-Ignalinas investīciju projektiem.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks atzina, par cik reģioni robežojas ar Baltkrieviju, tādēļ sadarbība gan pašvaldību, gan uzņēmēju līmenī ir ļoti svarīga un tā būtu arvien jāstiprina. Latgales plānošanas reģionam jau ir noslēgts sadarbības līgums ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala izpildkomiteju par kaimiņattiecību attīstību un sociāli ekonomisko sadarbību, kā arī daudzām LPR pašvaldībām noslēgti sadarbības līgumi ar Baltkrievijas apgabalu pašvaldībām.
Investīciju foruma ietvaros pēc izstādes stendu apskates notika plaša programma: investīciju projektu prezentācijas, kur arī Latgales-Ignalinas kopīgā reģiona vārdā Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne prezentēja Latgales reģiona attīstības iespējas, kā arī projekta reģiona svarīgākos investīciju objektus. Foruma ietvaros notika kontaktbirža un diskusijas, pārrunas pie apaļā galda „Baltkrievijas un Latvijas inovatīvi investicionālās sadarbības perspektīvākie virzieni”. Investīciju foruma noslēgumā notika darbs pie sadarbības partneru individuālajām programmām.

„Investīciju forums Latgales-Ignalinas reģionam bija rezultatīvs, jo izraisītā interese pārsniedza gaidīto” – komentēja REGION INVEST projekta vadītāja Iveta Mukāne. Potenciālie sadarbības partneri atzina Latgales-Ignalinas reģiona priekšrocības: pilsētu un novadu industriālās teritorijas bagātas ar rūpniecības nozaru un loģistikas tradīcijām, investēšana tajos būtu sadarbības iespējas ar ES dalībvalstīm un iesaistīšanās ES tirgus ekonomikā. Lielākā interese tika izraisīta par Daugavpils lidostas investīciju iespējām un Zarasaitis ezera teritorijā iespēju izveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru. Plašu interesi izraisīja arī Baltijas ezeru zemes tūrisma nozare – atpūta Latgalē un Aukštaitijā.
Arī citu foruma dalībnieku atsauksmes par forumu ir ļoti pozitīvas. Piemēram, Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko atzinīgi novērtēja šo forumu, it īpaši Latvijas un Baltkrievijas pārstāvju „apaļo galdu”, un esot pārliecināts, ka pēc šī foruma kopīgo projektu skaits pieaugs. Viņš arī teica, ka šādi biznesa forumi ir efektīvs sadarbības veids un labākais kontaktu dibināšanas veids, jo viena lieta ir atrast informāciju internetā, un pavisam cita – iegūt to personīgas sarunas laikā.

Lai aplūkotu fotoreportāžu, uzklikšķiniet uz bildes!

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv

________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.