Daugavpils Universitāte apvieno interesentus starptautiskā konferencē

Šī gada 14.aprīlī Daugavpils Universitātē (DU) 310.auditorijā (Vienības ielā 13, Daugavpilī) notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (Region Invest) ietvaros rīkotais jau otrais tehnoloģiju seminārs/kontaktbirža.


Konferences mērķis bija informēt uzņēmējus un citus interesentus par aktualitātēm un instrumentiem jaunu produktu izstrādē, diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, sevišķi jaunu produktu izstrādē. Konferencē tika sniegta iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību.

Šoreiz tā bija plaša mēroga starptautiskā konference “Jaunu produktu izstrāde uzņēmējdarbības un reģionālās attīstības kontekstā”, kurā uzstājās gan Latvijas, gan ārzemju eksperti un lektori no Somijas, Igaunijas, Krievijas. Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties Turku Lietišķo zinātņu universitātes pārstāves Tīnas Fermas (Somija), Tartu Zinātnes parka eksperta Henrija Hansona (Igaunija), starptautiskās uzņēmējdarbības eksperta Lauri Lakso (Somija), AS „Telekom 24” komercdirektora Maksima Tihonova (Krievija), AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” padomes priekšsēdētāja vietnieces Ingas Goldbergas un biedrības ”Zināšanu un inovācijas sabiedrība” ekspertes Vitas Brakovska uzstāšanos.

Tika izskatīti tādi jautājumi kā jaunu produktu izstrādes instrumenti, pētniecības un uzņēmējdarbības mijiedarbība, inovāciju un pētniecības attīstība, reģionālo universitāšu un uzņēmēju sadarbība, prototipu pakalpojumu attīstība un jaunu produktu ieviešana Latgalē. Konferences dalībnieki dalījās savā pieredzē un atbildēja uz interesentu jautājumiem. Konferences laikā tika sniegta prezentācija par inovāciju ieviešanu divos uzņēmumos – SIA „Ditton Chain” (Latvija) ražotņu modernizācija, jaunu produktu ieviešana, produkta kvalitātes uzlabošana un AS „Telekom 24” (Krievija) dzīvokļu fondu un komerciālo nekustamo īpašumu menedžments.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).

Ziņojumu sagatavoja:

Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv


Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.