Projekta REGION INVEST ieviešanas grupas sanāksme Lietuvā

Šī gada 6.aprīlī Ignalinā (Lietuvā) notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā”, akronīms Region Invest, ieviešanas grupas sanāksme.


Sanāksmē piedalījās projekta partneri – Latgales Plānošanas Reģiona, Daugavpils Universitātes un Ignalinas Atomelektrostacijas Reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji. Sanāksmē tika pārrunāti paveiktie uzdevumi pirmajā atskaites periodā, pārrobežu sadarbības veicamie kopīgie pasākumi, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes.

Projekta ietvaros tuvākajā laikā tiks organizēta starptautiskā konference ar mērķi informēt uzņēmējus un citus interesentus par aktualitātēm un instrumentiem jaunu produktu izstrādē, kā arī tiks dota iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību.

Drīzumā projekta ietvaros tiks veikta vienota investīciju objektu priekšizpēte ar kopējas datu bāzes izveidi, tiks izstrādāti 3 apmācību moduļi:”Biznesa vadība”, „Bizness iesācējiem” un „Eksporta plānošana”, sniegtas konsultācijas biznesa iesācējiem, uzlabotas 3 studiju programmas Daugavpils Universitātei, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, ņemta dalība biznesa izstādē un citas aktivitātes.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).

Ziņojumu sagatavoja:

Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv


Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.